Finisaż wystawy "Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie."

Strona główna » Aktualności » Finisaż wystawy "Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie."

 

To już ostatnia szansa, żeby obejrzeć wystawę pt.

Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie.

Tradycja/ Trwanie/ W 100-lecie województwa łódzkiego.

 

30 CZERWCA 2020 r.

Oprowadzanie kuratorskie z prelekcją Alicji Woźniak :

g. 10.00 - I grupa (maksymalnie 6 osób)

g. 12.00 - II grupa (maksymalnie 6 osób)

g. 14.00 - III grupa (maksymalnie 6 osób)

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zapisy prosimy kierować po numer telefonu: 

(42) 632 84 40, w. 29 lub mailowo: ewa.kurylak@maie.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy do wspólnego zwiedzania!

 

Więcej informacji o wystawie:

Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie. 

Tradycja/ Trwanie/ W 100 - lecie województwa łódzkiego. 

 

31 maja 2019 - 30 czerwca 2020

Plac Wolności 14, 91 - 415 Łódź

 

 

  

wystawa ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi,

Muzeum Okręgowego w Sieradzu

Muzeum Regionalne w Opocznie

Muzeum w Łowiczu

Współpraca: Łódzki Dom Kultury

 

Wystawa  Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie, to podsumowanie i ostatnia część wieloetapowego projektu  (okres 4 lat)   Nie tylko petanka… W kręgu haftów regionalnych,  realizowanego we współpracy z Łódzkim Domem Kultury , których edycje dofinansowywane były przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawiać będzie regiony: opoczyński, łowicki, sieradzki. Celem bezpośrednim wystawy jest ukazanie szerokiego zróżnicowania haftów, zmian jakie się dokonywały  przez ostatnie 100 lat,  w zdobnictwie stroju ludowego, w obrębie wybranych regionów, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. Zobrazuje znaczenie i wkład  regionu w budowaniu historii województwa łódzkiego. Tradycja – trwanie to popularyzacja  i nowe czytanie  haftów regionalnych wśród wszystkich pokoleń mieszkańców województwa łódzkiego. Moda na hafciarstwo przeżywa współcześnie swój kolejny renesans. Haftowanie stało się pasją i jako hobby wykonywane jest w wielu środowiskach. Wzornictwo jest często odtwarzane z tygodników, w których techniki i motywy hafciarskie dotyczą odległych regionów. Nasze tradycyjne hafty ludowe często kojarzone są tylko z barwnością łowickiej róży. Wystawa będzie odzwierciedleniem powstałego w ostatnim etapie projektu podręcznika  Wzornika…. i tak jak w książce odbiorca będzie mógł zapoznać się z historią wzornictwa, wykonaniem, technikami, ściegami kompozycjami w wybranych regionach: opoczyńskim, łowickim, sieradzkim. Wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców województwa, którzy chcą zapoznać się i korzystać z wzornictwa rodzimego, tradycyjnego, regionalnego.  Nauczyć się zasad komponowania, kolorystyki a także samego wykonania poszczególnych ściegów oraz nowego designu z możliwościami wykorzystania starego wzornictwa do współczesnych elementów odzieży czy wystroju wnętrz.

Wzornik - to historyczne przypomnienie, że bogactwo dziedzictwa kulturowego i możliwości jego przetwarzania mogą stworzyć nową jakość we współczesnym wzornictwie, w sztuce użytkowej, projektowanych ubraniach. Jednocześnie to sposób na wypełnienie wolnego czasu i rozwijanie własnych pasji. Chcielibyśmy, aby Wzornik, jako leksykon wiedzy stał się źródłem poznawczym z zakresu edukacji regionalnej dla przyszłych projektantów, absolwentów szkół artystycznych poszukujących inspiracji i tworzących nowe kolekcje oparte na folklorze.

To promocja twórczości ludowej regionów opoczyńskiego, łowickiego, sieradzkiego w województwie łódzkim,  kreowanie jego pozytywnego wizerunku. integracja lokalnych środowisk twórczych (hafciarskich) województwa łódzkiego; aktywizacja lokalnych twórczyń ludowych;  podtrzymanie  i kontynuacja przekazu międzypokoleniowego poprzez edukację młodzieży w zakresie  tradycyjnego rzemiosła hafciarskiego; zapewnienie ciągłości przekazu międzypokoleniowego w kultywowaniu tradycji.

 

Założeniem wystawy jest pokazanie rękodzieła ludowego, które będzie opowieścią o ludziach go wykonujących, ukazująca znaczenie rzeczy na kolejnych etapach życia człowieka. Hafty to również opowieść o ubieraniu się, to historia rzemiosła, umiejętności, dostępu do dóbr materialnych, możliwości finansowych, znak identyfikacyjny regionu. Dawne znaki mają dzisiaj nowe konteksty. Chcielibyśmy by wystawa była odpowiedzią na pytania: czego poprzez umiejętności człowieka dowiadujemy się o życiu ludzi, stosunku do tradycji, zmian, otwartości na współczesność? Czy estetyka rzeczy które nosimy jest opowieścią o nas samych?

W celu poznania i uporządkowania wiedzy na temat haftów, na wystawie zostaną stworzone obrazy dotyczące trzech regionów a punktem wyjścia będzie zastosowanie ich czyli czynnikiem porządkującym będzie strój i jego zdobienie z uwzględnieniem na osi czasu zmian jakie się dokonywały. Jego różnorodność ukazana zostanie z uwzględnieniem  funkcji, technik, kompozycji jaką hafty pełniły dawniej XIX/XX w. i współcześnie XX/XXI w. tworząc określone obszary przybliżające kulturę tych regionów, będących integralną częścią województwa łódzkiego.

Na wystawie hafty zostaną pokazane w następujących obrazach:

Szycie opoczyńskie. Zastosowanie. Technika. Komponowanie. Wzory: tradycja - tworzenie – inspiracje.

Szycie łowickie. Zastosowanie. Technika. Komponowanie. Wzory: tradycja - tworzenie – inspiracje.

Szycie sieradzkie. Zastosowanie. Technika. Komponowanie. Wzory: tradycja - tworzenie – inspiracje.

Alicja Woźniak

 

 

 

Ilość wyświetleń: 163