Strona główna » Aktualności » Na europejskim szlaku megalitów

Park Kulturowy Wietrzychowice

Na europejskim szlaku megalitów

Ogólnopolska konferencja popularnonaukowa

Toruń, Wietrzychowice, 20-21.04.2017 r.

Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej
Gmina Izbica Kujawska
Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej

Patronat Honorowy:
Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Komitet Honorowy:
Prof. dr hab. Wojciech Chudziak - Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Ryszard Grygiel - Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
Dr hab. prof. UJK Tomasz Kalicki - Prezes Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej
Dr hab. prof. UŁ Juliusz Twardy - Kierownik Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Jacek Woźny - Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komitet organizacyjny:
Dr Piotr Papiernik - Prezes Zarządu Fundacji Badań Archeologicznych
Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
Dr Kamil Adamczak - Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Mgr Adam Myrta - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej
Dr Dominik Kacper Płaza - Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Mgr Jerzy Rochowiak - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu

Program Konferencji:

20.04.2017 r. (Czwartek)
Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2

11.00 Powitanie uczestników konferencji
11.10 Otwarcie Konferencji przez Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sesja nr 1
11.30 Monumentalne grobowce w neolicie Europy,
prof. dr hab. Stanisław Kukawka, dr Kamil Adamczak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
11.50 80 lat badań archeologicznych w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice,
dr Piotr Papiernik, dr Dominik Kacper Płaza, mgr Joanna Wicha (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego)
12.30 W poszukiwaniu grobowców kujawskich. Wykorzystanie badań geofizycznych i „archeologii lotniczej”,
dr Piotr Papiernik, mgr Piotr Wroniecki, mgr Rafał Brzejszczak (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Prodigi,
Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego)
13.00 Archeologia środowiskowa o budowniczych „kujawskich piramid” w Wietrzychowicach,
dr hab. prof. UŁ Piotr Kittel, dr hab. prof. UAM Mirosław Makohonienko (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu
Łódzkiego, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu)
13.30 Przerwa kawowa

Sesja nr 2
13.50 Park Kulturowy Wietrzychowice - powstanie i możliwości rozwoju,
mgr Adam Myrta, Barbara Lewandowska (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej)
14.10 Ochrona grobowców kujawskich w Wietrzychowicach,
mgr Leszek Kotlewski (Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Toruniu)
14.30 Miejsce Parku Kulturowego Wietrzychowice w turystyce,
dr hab. prof. UKW Zbigniew Zyglewski (Zakład Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
14.50 Nie tylko Wietrzychowice. Grobowce kujawskie w Rzeszynku nad Gopłem,
dr Dariusz Kurzawa (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
15.10 Dyskusja
15.45 Przerwa kawowa

16.00 Park Kulturowy Wietrzychowice. 80 lat badań archeologicznych, prezentacja wystawy posterowej,
Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów, prezentacja wydawnictwa,
dr Piotr Papiernik, dr Dominik Kacper Płaza, mgr Joanna Wicha

21.04.2017 r. (Piątek)
Park Kulturowy Wietrzychowice - wycieczka terenowa

10.00 Zbiórka uczestników konferencji i wyjazd z Torunia
11.30 Zwiedzanie Parku Kulturowego Wietrzychowice i Parku Kulturowego Sarnowo
14.00 Ognisko w Wietrzychowicach
16.00 Zakończenie konferencji i powrót do Torunia

plakat do pobrania (PDF)

Ilość wyświetleń: 1315