Podsumowanie konkursu

Strona główna » Aktualności » Podsumowanie konkursu

Podsumowanie konkursu

„Piastowie i ich dziedzictwo”

W dniu 22 kwietnia 2016 r.  w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym odbyło  się uroczyste zakończenie konkursu historyczno-plastycznego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych  pt. „Piastowie i ich dziedzictwo”.

Uczniowie, pracując samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych, mieli za zadanie, posługując się dowolną techniką, wykonać pracę plastyczną ilustrującą ważne wydarzenie polityczne, postać historyczną lub dzieło sztuki związane z panowaniem dynastii piastowskiej w Polsce.

W konkursie wzięło udział 33 nauczycieli z 26 szkół.

W trakcie pierwszego, szkolnego etapu konkursu nauczyciele wyselekcjonowali 178  najlepszych prac  (wykonanych przez 206 uczniów) i przekazali organizatorom. Komisja konkursowa zebrała się 21 marca w składzie Ewa Jędrzejczyk, Marcin Krach i Ewa Kurylak i po zapoznaniu się z pracami plastycznymi wybrała i nagrodziła najlepsze z nich.

I miejsce - 3 prace

II miejsce – 3 prace

III miejsce – 5 prac

Wyróżnienie – 55 prac

Łącznie nagrodzono nagrodami rzeczowymi i dyplomami 75 uczniów (66 prac), oraz przyznano dyplomy 33 nauczycielom i 26 szkołom. Nagrody  ufundowali: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne  oraz Szkoła Podstawowa  Nr 40.

Najwięcej nagród zdobyły:

SP 172 – 8 nagród

SP 12 – 7 nagród

SP 44 i 137 – 6 nagród

SP 120 i 162 – 5 nagród

Najwięcej osób przystąpiło do konkursu z:

SP 12 i 182 – 19 osób

SP 172 – 18 osób

SP 162 – 17 osób

LISTA NAGRODZONYCH (PDF)

Ilość wyświetleń: 942