Program seminariów 2018 - 2019

Strona główna » Aktualności » Program seminariów 2018 - 2019

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

serdecznie zaprasza na

cykl seminariów naukowych poświęcownych archeologii i etnografii.

Seminaria będą odbywać się w czwartki o godzinie 11.00

Wstęp wolny

Zapraszamy! 

 

Program:

 

29 XI 2018  

mgr Anna Kufel – Dzierzgowska, Sieradz, Imperium Khmerów (s. 212/213)

6 XII 2018

dr Piotr Papiernik, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, dr hab. Piotr Kittel, prof. UŁ, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki, mgr Joanna Wicha, Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. K. Jażdżewskiego, mgr Piotr Wroniecki, Warszawa, Sprawozdanie z realizacji zadania „Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice, cz. III” wykonanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Dziedzictwo Kulturowe” priorytet 5: „Ochrona zabytków archeologicznych” (czytelnia, s. 104)

 

13 XII 2018

dr Lubomira Tyszler, Łódź, dr Anna Nierychlewska, Łódź, Ratownicze badania archeologiczne w Witowie, stan. 14 – 15, pow. Łęczyca, woj. Łódzkie, (trasa autostrady A – 1). Prezentacja książki (czytelnia, s. 104)

 

24 I 2019

dr Michał Grygiel, Kraków, Chronologia przemian kulturowych w dobie przełomu starszego i młodszego okresu przedrzymskiego na Niżu Polskim, Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych im. Profesora Konrada Jażdżewskiego Nr 24, Łódź 2018 – prezentacja książki (czytelnia, s. 104)

 

31 I 2019

prof. dr hab. Mariusz Mielczarek, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Hrabia Karol Lanckoroński i archeologia Rodos (s. 212/213)

 

7 II 2019

mgr Andrzej Bartczak, Bydgoszcz, dr Anna Nierychlewska, Łódź, mgr Leszek Ziąbka, Muzeum Ziemi Kaliskiej, Tajemnice kaliskiego rynku – wyniki badań archeologicznych na Rynku Głównym w latach 2016 – 2017 (czytelnia, s. 104)

 

14 II 2019

mgr Bogusław Maryniak, Łódź, Dlaczego społeczeństwa są przeszłe. Uwagi o „The Past Societes”, pod red. Przemysława Urbańczyka (czytelnia, s. 104)

 

21 II 2019

dr Piotr Papiernik, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, mgr Rafał Brzejszczak, Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. K. Jażdżewskiego, dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki, dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK, Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, mgr Przemysław Muzolf, Łódź, mgr Błażej Muzolf, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, dr Dominik Kacper Płaza, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, mgr Joanna Wicha, Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. K. Jażdżewskiego, Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach – promocja książki (czytelnia, s. 104)

 

7 III 2019

dr hab. Ewa Nowina – Sroczyńska, prof. UŁ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, Kultura podhalańska jako doświadczenie osobiste. Koncepcja formy sylwicznej (s. 212/213)

 

14 III 2019

mgr Małgorzata Wójtowicz – Wierzbicka, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju, mgr Natalia Klęsk, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju, Demonologia ludowa – w kręgu ludowych wierzeń nadzmysłowych okolic Rabki (s. 212/213)

 

21 III 2019

dr hab. Lech Czerniak, prof. UG, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, dr. Agnieszka Matuszewska, Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Łukasz Pospieszny, Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Poznań, mgr Marcin Dziewanowski, Szczecin, Rondel w Nowym Objezierzu, gm. Moryń w kontekście zmian kulturowych na początku V tysiąclecia przed Chrystusem (czytelnia, s. 104)

 

28 III 2019

dr Michał Grygiel, Kraków, prof. dr hab. Ryszard Grygiel, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, mgr Waldemar Stasiak, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki i prof. dr hab. Tomasz Jurek, Instytut Historii PAN, Poznań, Gola pod Jarczewem w pradziejach – prezentacja książki (czytelnia, s. 104)

 

4 IV 2019

prof. dr hab. Krzysztof Cyrek, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Neandertalczyk i człowiek współczesny w jaskiniach Jury Polskiej (czytelnia, s. 104)

 

11 IV 2019

dr Kamil Serwatka, Wrocław, Broń miotana w schyłkowym paleolicie (czytelnia, s. 104)

 

25 IV 2019

dr Damian Kasprzyk, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, Regionaliści i ich etos (s. 212/213)

 

9 V 2019

mgr Paweł Trzeciak, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Ochrona dziedzictwa kulturowego podstawą funkcjonowania muzeum (s. 212/213)

 

16 V 2019

mgr Teresa Krzysztofiak, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział Rezerwat Gród Wczesnopiastowski w Gieczu, Kościół grodowy w Gieczu w świetle badań archeologiczno – architektonicznych (czytelnia, s. 104)

 

23 V 2019

dr hab. Agnieszka Pieńczak, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Metoda etnograficzna w interpretacji zjawisk kulturowych (wybrane aspekty obrzędowości rodzinnej) (s. 212/213) 

 

Ilość wyświetleń: 2017