Projekt: Opracowanie cmentarzysk łużyckich pól popielnicowych z Polski Środkowej z epoki brązu (Lutomiersk – Wrząca 1, Mastki 2)

Strona główna » Aktualności » Projekt: Opracowanie cmentarzysk łużyckich pól popielnicowych z Polski Środkowej z epoki brązu (Lutomiersk – Wrząca 1, Mastki 2)

W 2016 roku Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi przystępuje do realizacji zadania pt.:

"Opracowanie cmentarzysk łużyckich pól popielnicowych z Polski Środkowej z epoki brązu (Lutomiersk – Wrząca 1, Mastki 2)"

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017 z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu:

DZIEDZICTWO KULTUROWE 2016

Ochrona zabytków archeologicznych

 

Odpowiedzialny za realizację zadania: mgr Błażej Muzolf

 

Projekt przewiduje interdyscyplinarne, kompleksowe opracowanie niepublikowanych materiałów pozyskanych w latach 1946-2010, z cmentarzyska w Lutomiersku-Wrzącej, stan. 1, gm. Lutomiersk, pow. pabianicki oraz z badań lat 1963-1964 cmentarzyska Mastki, stan. 1, gm. Chąśno.

Są to dwa cmentarzyska z okresu epoki brązu zaliczane do środkowopolskiej grupy łużyckich pól popielnicowych.

Celem projektu jest przeprowadzenie wieloaspektowej analizy pozyskanych materiałów archeologicznych i przyrodniczych. W trakcie realizacji projektu zostaną wykonane liczne analizy specjalistyczne obejmujące szczątki kostne (antropologiczne, archeozoologiczne, badania izotopowe), węgle drzewne (antrakologiczne), zabytki metalowe (skład chemiczny), naczynia ceramiczne (na zawartość substancji organicznych), oraz wykonanie datowań radiowęglowych.

 Wyniki powyższych prac zostaną zebrane w opracowaniu monograficznym oraz wykorzystane w popularyzacji problematyki ochrony dziedzictwa archeologicznego i innych pomników kultury narodowej w społeczności lokalnej.

            Ogólną koncepcję zadania można ująć w kilku punktach:

1. Pełne zgromadzenie wszelkich dotychczas pozyskanych materiałów zabytkowych z cmentarzysk na stanowiskach Lutomiersk-Wrząca stan. 1 i Mastki stan. 2.

2. Całościowe opracowanie materiałów pod względem archeologicznym.

3. Wykonanie wszelkich dostępnych obecnie analiz specjalistycznych umożliwiających próbę

rekonstrukcji i charakterystyki lokalnych grup społecznych pochowanych na obu cmentarzyskach.

4.Ostatecznym celem jest próba charakterystyki tzw. środkowopolskiej grupy łużyckich pól popielnicowych w IV okresie epoki brązu ze wskazaniem cech wspólnych lub też cech je różnicujących.

5. Upowszechnianie wiedzy na temat zabytków archeologicznych składających się na pomniki

dziedzictwa narodowego

6. Wydanie publikacji monograficznej obu cmentarzysk przyczyni się do zaprezentowania  szerokiemu gronu naukowców i społeczności lokalnej wiedzy o dokonanych odkryciach i ich znaczeniu dla dziejów regionu.

 

 

 

Ilość wyświetleń: 1664