Promocja książki "Kolonia Rychłocice, stan. 1, woj. łódzkie. Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów"

Strona główna » Aktualności » Promocja książki "Kolonia Rychłocice, stan. 1, woj. łódzkie. Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów"

 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

wraz z 

Fundacją Badań Archeologicznych

Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

serdecznie zapraszają na 

promocję książki Wojciecha Sicińskiego pt. 

 

Kolonia Rychłocice, stan. 1, woj. łódzkie.

Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów

 

23 stycznia 2020 r. 

g. 11.30

plac Wolności 14

s. 212/213

wstęp wolny

 

Książka jest monografią wielokulturowego cmentarzyska odkrytego przypadkowo w 1974 roku, na którym badania w latach 2000 – 2001 i 2003 przeprowadziła mgr Maria Jażdżewska z Muzeum Miasta Pabianic. Kolejny etap prac to badania Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w latach 2006 – 2007 i 2009 – 2011 finansowane przez Fundację Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego. W ich wyniku odkryto ślady osadnictwa kultury mierzanowickiej z wczesnej epoki brązu, fragment cmentarzyska kultury pomorsko – kloszowej z wczesnej epoki żelaza oraz przebadano w całości cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich. Książka przedstawia także wyniki interdyscyplinarnych analiz wykonanych przez zespół autorów: importowanej ceramiki terra sigillata, analizy antropologicznej materiału kostnego oraz wyniki prospekcji lotniczej w rejonie stanowiska.

 

Przygotowanie monografii stanowiska zostało wykonane w ramach projektu nr 4194/19/FPK/NID programu „Dziedzictwo Kulturowe” priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Książka została wydana jako nr 27 Wydawnictwa Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego.

W czasie promocji będzie można otrzymać (bezpłatnie) egzemplarz książki.

 

Ilość wyświetleń: 492