Rada Muzeum 2018

Strona główna » Aktualności » Rada Muzeum 2018

19 marca w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi zebrała się Rada Muzeum w składzie:

 

Liliana Andrzejczak

Kierownik Oddziału

ds. Instytucji Kultury

 

dr Antoni Bartosz

Dyrektor Muzeum

Etnograficznego w Krakowie

 

Marian Chodak

PTN Oddział w Łodzi

 

dr Henryk Dąbrowski

Dyrektor Muzeum

Archeologicznego w Biskupinie

 

Magdalena Frątczak

Inspektor Urzędu Gminy

Góra św. Małgorzaty

 

dr hab. Jacek Górski

Dyrektor Muzeum Archeologicznego

w Krakowie

 

Maria Jażdżewska

Członek Fundacji Badań Archeologicznych

im. Profesora Konrada Jażdżewskiego

 

dr Damian Kasprzyk

Prezes Polskiego Towarzystwa

Ludoznawczego

Oddział w Łodzi

 

Jan Książek

Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej

 

prof. dr hab. Andrzej Lech

Interdyscyplinarny Zespół

Badań Wsi UŁ

 

prof. dr hab. Stefan Niesiołowski

Poseł na Sejm RP

 

Krystyna Pawlak

Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego

 

dr Krystyna Piątkowska

Zakład Antropologii Kulturowej UŁ

 

Anna Rabiega

Przewodnicząca Komisji Nauki,

Kultury i Sportu Sejmiku

Województwa Łódzkiego

 

Dorota Wodnicka

Dyrektor Departamenty

Kultury i Edukacji

Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Łódzkiego

                  

     Rada przez kolejne 4 lata będzie sprawować nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa oraz czuwać nad realizacją celów placówki. Członkowie Rady zaakceptowali sprawozdanie z działalności Muzeum za rok 2017 oraz plany Muzeum na rok bieżący. Nowym przewodniczącym Rady Muzeum został jednogłośnie wybrany prof. dr hab. Andrzej Lech.

 

Ilość wyświetleń: 1025