Regionaliści i ich etos

Strona główna » Aktualności » Regionaliści i ich etos

 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

serdecznie zaprasza na 

seminarium naukowe pt. 

Regionaliści i ich etos

wykład wygłosi dr Damian Kasprzyk

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego)

25 kwietnia 2019 r., godz. 11.00

Plac Wolności 14, s. 212/213

 Wstęp wolny

 

 

Regionaliści i ich etos

 

W szerokim nurcie publikacji teoretycznych poświęconych regionalizmowi termin „regionalista” pojawia się bardzo rzadko.
A przecież o regionalistach od czasu do czasu słyszymy, czytamy w lokalnych mediach, być może potrafimy wskazać kogoś takiego w najbliższej okolicy, czy nawet sami czujemy tego typu powołanie jako nauczyciele, muzealnicy, samorządowcy... Zazwyczaj intuicyjnie skłonni jesteśmy określać tym mianem badaczy, folklorystów, miłośników, kolekcjonerów, społeczników żywo zainteresowanych szczególnie szeroko rozumianymi miejscowymi tradycjami oraz animowaniem społeczności lokalnej do aktywności w rozwiązywaniu spraw bieżących. Wydaje się, iż w planie badań kultury współczesnej regionalista powinien być kimś ważnym, skoro globalizacji towarzyszy swoisty renesans lokalności. Prelegent podejmie próby zdefiniowania kim jest współczesny regionalista oraz ukazania regionalistów jako formacji etosowej poprzez: wskazanie autorytetów, wzorów i wzorców osobowych charakterystycznych dla tego środowiska, zrekonstruowanie sensów i znaczeń nadawanych aktywności regionalistycznej, analizę dominujących dyskursów o wymiarze ideologicznym powstałych i funkcjonujących wewnątrz ruchu i komunikowanych na zewnątrz, ukazanie aktywności regionalistycznej jako wyboru tożsamościowego we współczesnym świecie.

 

DAMIAN KASPRZYK dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Łodzi, członek Towarzystwa Naukowego Płockiego. Zasiada w redakcjach czasopism: „Zeszyty Wiejskie”, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”. Członek rad muzealnych przy Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz Muzeum Wsi Radomskiej. Zainteresowania badawcze: regiony
i regionalizmy, zagadnienia tożsamości regionalnej, muzeologia.

Ilość wyświetleń: 432