Seminaria 2013-14

Strona główna » Aktualności » Seminaria 2013-14

Seminaria odbywają się w gmachu MAiE w czwartki o godznie 11:00

Zapraszamy!

 

28.11.2013 - dr Katarzyna Barańska, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Muzeum uczestniczące - sposoby rozumienia pojęcia

(sala 212/213)

05.12.2013 - mgr Katarzyna Solarska, dr Maciej Trzeciecki, dr Michał Auch, Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych IAiE PAN w Warszawie

Radom między Małopolską a Mazowszem - studium przypadku

(czytelnia - sala 104)

16.01.2014 - mgr Marcin Przybyła, Kraków, dr Anita Szczepanek, Zakład Antropologii Instytutu Zoologii UJ w Krakowie, dr Piotr Włodarczak, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn IAiE PAN w Krakowie

Wieloaspektowe badania grobu zbiorowego kultury amfor kulistych w Koszycach woj. małopolskie

(czytelnia - sala 104)

30.01.2014 - dr hab. Prof. PAN Dorota Nalepka, Instytut Botaniki im. Wł. Szafera PAN w Krakowie,
dr Piotr Papiernik, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Krajobraz Kujaw u schyłku IV tys. p.n.e. w świetle wieloaspektowej analizy obiektu 3456 z Ludwinowa (st. 3) gm. Włocławek woj. kujawsko-pomorskie

(czytelnia - sala 104)

13.02.2014 - mgr Witold Nakielski, Łódź

Mennictwo polskie przełomu XI i XII w.

(sala 212/213)

27.02.2014 - mgr Bogusław Maryniak, Łódź

Konrad Jażdżewski a ochrona zabytków archeologicznych

(czytelnia - sala 104)

06.03.2014 - mgr Piotr Chabrzyk, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Poszukiwanie początków saskich emisji denarów krzyżowych

z wyobrażeniem pastorału

(sala 212/213)

27.03.2014 - mgr Piotr Komorowski, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

O trojaku gdańskim Stefana Batorego z 1579 roku

(sala 212/213)

03.04.2014 - dr Mirosław Furmanek, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Od zdjęcia satelitarnego do badań wykopaliskowych. Dotychczasowe wyniki badań monumentalnego założenia w Pietrowicach Wielkich, woj. śląskie

(czytelnia - sala 104)

10.04.2014 - dr Justyn Skowron, Łódź

Cmentarzysko kultur pomorskiej i przeworskiej w Patokach, stan. 1, nad Bzurą

(czytelnia - sala 104)

17.04.2014 - dr Piotr Czepas, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Przemysł w powiecie Łuków, w województwie lubelskim w okresie 1918-1939

(sala 212/213)

08.05.2014 - mgr Ireneusz Marchelak, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Skarb z naczyniami brązowymi z okresu halsztackiego z Borowej, pow. piotrkowski

(czytelnia - sala 104)

22.05.2014 - Beata Łuczak?Kłys, dr Piotr Papiernik, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Doświadczalna rekonstrukcja technik zdobniczych naczyń kultury pucharów lejkowatych (faza sarnowska) na przykładzie materiałów ze stanowiska Redecz Krukowy 20, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko - pomorskie

(czytelnia - sala 104)

29.05.2014 - Biskupin po rozbudowie - Seminarium wyjazdowe

 

 

seminaria2013-14

Ilość wyświetleń: 749