Strona główna » Aktualności » Seminaria 2017-2018

PROGRAM SEMINARIÓW MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI

 

30. XI 2017    mgr Maria Jażdżewska, Łódź, dr Wojciech Siciński, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Siemiechów, stan. 2, woj. łódzkie. Cmentarzysko i osada kultury przeworskiej – prezentacja publikacji (czytelnia – sala 104)

7. XII 2017     mgr Anna Kufel-Dzierzgowska, Sieradz, Zabytki Iranu (sala 212/213)

11. I 2018       mgr Błażej Muzolf, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, dr Anna Zielińska, Łódź, dr hab. prof. UŁ Piotr Kittel, Lutomiersk – Wrząca stan. 1, gm. Lutomiersk, Mastki stan. 2, gm. Chąśno woj. łódzkie. Cmentarzyska z epoki brązu łużyckich pól popielnicowych w Polsce Środkowej – prezentacja publikacji (czytelnia – sala 104)

25. I 2018       mgr Piotr Chabrzyk, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Denary krzyżowe z Wallhausen w Saksonii (sala 212/213)

8 II 2018         mgr Bogusław Maryniak, Łódź, Azja czy Afryka. Waldemar Chmielewski i koncepcja pochodzenia człowieka (czytelnia – sala 104)

15. II 2018      mgr Ireneusz  Marchelak, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, dr Anna Nierychlewska, Łódź, mgr Iwona Nowak, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, dr Piotr Papiernik, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Podsumowanie ratowniczych badań archeologicznych na stan. 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) wraz z prezentacją publikacji (czytelnia – sala 104)

22. II 2018      prof. Jan Święch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Działalność naukowa w muzeach. Założenia i realizacja (sala 212/213)

1. III 2018      mgr Marcin Dziewanowski, Szczecin, Dolne Nadodrze w młodszej epoce kamienia w świetle wyników niesformalizowanego projektu badań mikroregionalnych (czytelnia – sala 104)

8. III 2018      mgr Przemysław Muzolf, Łódź, mgr Błażej Muzolf, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Krze Duże, stan. 10, pow. Żyrardów – wyniki badań stanowiska z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego na trasie drogi szybkiego ruchu S-8 (czytelnia – sala 104)

15. III 2018    mgr Katarzyna Zielińska, Wydział do Spraw Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, Znaczenie badań proweniencyjnych, wskazanie najważniejszych narzędzi i źródeł do badań oraz klasyfikacji oznaczeń własnościowych, pojawiających się na zabytkach. Wykład i projekcja filmów (sala 212/213)

22. III 2018    mgr Marek Urbański, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Skarb groszy praskich z Kłocka pod Sieradzem (czytelnia – sala 104)

12. IV 2018     mgr Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, mgr Natalia Klęsk, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, „Czego woda nie weźmie i ogień nie spali…” rzecz o dawnych rzemieślnikach. Wokół projektu „Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat polskich” (sala 212/213)

19. IV 2018    dr Michał Grygiel, Kraków, Znalezisko unikatowego relikwiarza wczesnośredniowiecznego z miejscowości Zagórzyce, pow. Kazimierza Wielka (czytelnia – sala 104)

26. IV 2018    mgr Przemysław Muzolf, Łódź, Wyniki drugiego sezonu badań domniemanego kurhanu kultury trzcinieckiej we Wrzącej Parceli – stan. 1 (czytelnia – sala 104)

10. V 2018      dr Piotr Czepas, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Gliniane domy, zespoły stodół, olejarnie i kaflarnie… Wybrane zagadnienia z badań nad budownictwem chłopskim i przemysłowym na obszarze Polski Środkowej (sala 212/213) 

17. V 2018      dr Agnieszka Pieńczak, Zakład Studiów Globalnych, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polski Atlas Etnograficzny – historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze (sala 212/213)

24. V 2018      seminarium wyjazdowe do wczesnośredniowiecznych rezerwatów wielkopolskich w Grzybowie i Gieczu

 

Ilość wyświetleń: 2107