Święto Wojska Polskiego

Strona główna » Aktualności » Święto Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego obchodzonego na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej prezentujemy kilka odznak wojskowych:

 

- 10 Pułk Piechoty z Łowicza

- 25 Pułk Piechoty z Piotrkowa Trybunalskiego

- 31 Pułk Strzelców Kaniowskich z Łodzi

- 10 Kaniowski Pułk Artylerii Lekkiej z Łodzi.

Święto Wojska Polskiego to święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone ustawą sejmową z 30 lipca 1992 obowiązującą od 13 sierpnia 1992. Uroczyście obchodzone w armii II Rzeczypospolitej święta nawiązywały do tradycji polskiego orężą, były po odzyskaniu niepodległości elementem integrującym polskie wojsko, a także umacniały jego relacje ze społeczeństwem. Do szczytnych tradycji rodzimego oręża co roku nawiązują żołnierze Wojska Polskiego.

Data 15 sierpnia jest nieprzypadkowa. W tym dniu w 1920 w godzinach nocnych pierwsze oddziały 21 Dywizji Górskiej rozpoczęły forsowanie Wieprza pod Kockiem. Rozpoczęto w ten sposób kontrofensywę, w wyniku której rozbito wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego.

Ustanowienie Święta Żołnierza sankcjonował rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. broni Stanisława Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 roku. Podano w nim:

W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski.

Święto Żołnierza nie zostało nigdy odwołane równorzędnym lub wyższym aktem. Obchodzono je uroczyście w okresie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Wojsku Polskim do 1947 . W następnych latach zaniechano jego obchodów i ustanowiono Dzień Wojska Polskiego (12 października) – upamiętniając w ten sposób chrzest bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino.

W latach 1990–1992 Święto obchodzono w dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Tegoż roku po raz pierwszy w dniu 15 sierpnia odbyły się centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Swój znaczący udział w wojnie polsko-bolszewckiej mieli łodzianie, m. in. Jan Kowalewski, genialny kryptolog, który złamał sowieckie szyfry, przyczyniając się do polskiego zwycięstwa. Zasługi łodziania były tak duże, że rok 2020 został przez Sejm RP ogłoszony „Rokiem Jana Kowalewskiego”. Tysiące łodzian pełniło służbę w Wojsku Polskim, biorąc udział w konflikcie zbrojnym z Rosją Sowiecką. Na Starym Cmentarzu przy ul. Ogorodwej znajdują się groby poległych w obronie ojczyzny, m. in. Aleksandra Napiórkowskiego, Stefana Pogonowskiego, Benedykta GrzymałyPęczkowskiego i Józefa Sobolewskiego.

 

oprac. Piotr Chabrzyk, Agata Buchholtz

fot. Pior Chabrzyk 

Ilość wyświetleń: 150