Wariacje kolbergowskie na dwa regiony: Ziemia Łęczycka i Kurpie

Strona główna » Aktualności » Wariacje kolbergowskie na dwa regiony: Ziemia Łęczycka i Kurpie

 

PROGRAM

Piątek 19.09.2014

W gmachu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (Plac Wolności 14)

oraz

w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi (ul. Zachodnia 54/55)

 

10:30 ? 15:30 z przerwą godzinną (10.30 ? 12.30 miejsce: AOIA; 13.30 ? 15.30 miejsce: MAiE w Łodzi) Jednodniowe warsztaty muzyczne dla kapel ludowych i chętnych muzyków na materiale z pieśni i opisów folkloru muzycznego oraz tanecznego zebranych przez Kolberga na Kurpiowszczyźnie i na Ziemi Łęczyckiej z uwzględnieniem materiału zebranego podczas badań etnograficznych. Prowadzenie: Tadeusz Kubiak i Przemysław Bogusławski (oberek, kujawiak łęczycki, najczęściej występującego na obszarze Ziemi Łęczyckiej i inne)

13:00 Otwarcie wystawy "Muzykanci ryzykanci" o muzykach kurpiowskich (wystawa
ze zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce) przy akompaniamencie kapeli kurpiowskiej Jana Kani (miejsce: MAiE w Łodzi)

16:00 ? 17:30 Spotkanie autorskie z Andrzejem Bieńkowskim "Czy ostatni wiejscy muzykanci??", dotyczące działalności współczesnych kapel ludowych z obszaru środkowej Polski: gawęda etnograficzna, pokaz filmów, dyskusja autora z publicznością (miejsce: MAiE w Łodzi)

18:00 ? 19:30 Koncert "Na Dwie Nuty - Kurpie i Łęczycanie" (kapela Jana Kani, kapela Józefa i Stefana Kani? kapela Czesława "Grzesia" Chorążewicza? kapela Tadeusza Kubiaka, kapela "Witaszewiacy", kapela "Świniczanki") (miejsce: sala koncertowa AOIA)

20:00 "Pograjka" ? zabawa muzyczno-taneczna z kapelą Gęsty Kożuch Kurzu (miejsce: AOIA)

Na otwarcie "Pograjki" w AOIA o godz. 20.00 zostanie wyświetlony film: "Dziewcę w ciortem"; krótką prelekcję na temat filmu wygłosi Marzena Gawłowska (filmoznawca i medioznawca).
 
"Dziewcę w ciortem", reż. Piotr Szulkin, Polska 1975
czas trwania: 14 min.

"A w niedzielę z porania..." tymi słowami zaczyna się ballada, jeden z najstarszych zabytków polskiej kultury ludowej, której filmowej transpozycji dokonał reżyser. Treścią ballady są losy dziewczyny wiejskiej Kasi, która zbyt często uczęszczała do karczmy, prowadziła rozwiązły tryb życia, zamordowała troje nieślubnych dzieci. Pewnej niedzieli z rana, po wyjściu z kościoła, spotyka młodzieńca, który okazuje się diabłem. Porywa Kasię do piekła, aby tam pokutowała za grzechy. Inscenizacja, scenografia i koncepcja obrazu są wierne folklorystycznej koncepcji teatru jasełek, zabarwionego atmosferą moralitetu. "Kanwę filmu stanowi jeden z najstarszych zabytków kultury ludowej - ballada ""A w niedzielę z porania"". Strofy ballady zostały zilustrowane scenkami aktorskimi". [TVP] - źródło opisu www.filmpolski.pl

 

 

Sobota 20.09.2014

W skansenie "Łęczycka Zagroda Chłopska" w Kwiatkówku pod Łęczycą (Kwiatkówek 26a)

11:00 ? 13:00 Jednodniowe międzypokoleniowe warsztaty tańca ludowego na zapisy, szczególnie przeznaczone dla całych rodzin: oberek, kujawiak, dyna (z Przemysławem Bogusławskim i kapelą Gęsty Kożuch Kurzu) oraz dla osób chętnych

13:00 ? 13:30 Otwarcie wystawy fotografii "Kapele ludowe Ziemi Łęczyckiej" w sali ekspozycyjnej skansenu (wystawa stworzona wraz z kapelami z powiatu łęczyckiego)

13:30 ? 16:30 Ogólnopolski konkurs "Dawna Nowa Nuta" dla młodych kapel ludowych i folkowych pod auspicjami Radia Łódź na ludową aranżację pieśni ze zbiorów zapisanych przez Oskara Kolberga z terenu łęczyckiego (Dzieła Wszystkie, t. 22: Łęczyckie) i kurpiowszczyzny (Dzieła Wszystkie , t. 27: Mazowsze, cz. IV), prowadzony przez profesjonalne jury (pod przewodnictwem dr Jana Łuczkowskiego, w którego skład wchodzą: Ewa Sławińska-Dahlig ? etnomuzykolog z Ośrodka Regionalnego ŁDK; Joanna Gancarczyk z kapeli Gęsty Kożuch Kurzu; Katarzyna Mróz z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce; Adam Strug ? śpiewak oraz Jan Targowski ? dziennikarz i krytyk muzyczny, prezenter radiowy, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi).

18:00 Koncert "Na Dwie Nuty ? Kurpie i Łęczycanie" oraz ?Ludowa Zabawa Taneczna? dla uczestniczących w wydarzeniu muzyków, uczestników warsztatów, mieszkańców powiatu łęczyckiego i przyjezdnych gości.

20:00 Ogłoszenie werdyktu konkursu i wręczenie nagród

 

Wymienionym działaniom będzie towarzyszył na terenie skansenu "Kiermasz sztuki ludowej i rzemiosła dawnego"

 

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Projekt "Pograjka Łódzka 2014" sfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

Osoba do kontaktu:

dr Przemysław Owczarek
e-mail: ojun@poczta.onet.pl
tel.: 607 932 475

 

 kolberg

 

 

Ilość wyświetleń: 1053