Z potrzeby piękna. Papieroplastyka na terenie Polski Środkowej.