Dział Naukowo-Oświatowy

Strona główna » Działy » Dział Naukowo-Oświatowy


Kierowany przez mgr Ewę Kurylak

e-mail: ewa.kurylak@maie.lodz.pl

(tel. 632-84-40 wew. 29). 

 

Dział ten samodzielnie funkcjonuje od 1966 roku. Podstawowym zadaniem działu jest upowszechnianie i reklama osiągnięć naukowych Muzeum oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu jego specjalności. W tym celu dział: 

- organizuje wystawy okolicznościowe, 
- oprowadza zorganizowane grupy po wystawach, 
- organizuje i przeprowadza lekcje muzealne (z zakresu historii, historii sztuki, archeologii oraz etnografii polskiej i powszechnej) dla dzieci i młodzieży szkolnej, uzupełniane filmami, prezentacjami multimedialnymi i zabytkami, 
- przeprowadza plastyczne zajęcia warsztatowe, 
- organizuje wykłady i odczyty dla dorosłej publiczności, 
- uczestniczy w organizacji imprez na terenie Muzeum, 
- współpracuje z pokrewnymi instytucjami i towarzystwami, 
- udziela konsultacji naukowych i informacji o wystawach i działalności Muzeum. 

Dział Naukowo-Oświatowy opiekuje się również Kołem Miłośników Archeologii i Etnografii działającym nieprzerwanie od 1970 roku. W trakcie spotkań przeznaczonych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli i wszystkich chętnych odbywają się wykłady z zakresu archeologii, historii, historii sztuki, etnologii, numizmatyki oraz metodyki prac terenowych. Spotkania odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (wyłączając okres wakacyjny) w gmachu Muzeum (sala 212/213) o godz.17:00. WSTĘP WOLNY

Tematy lekcji prowadzonych przez Dział Naukowo-Oświatowy


A R C H E O L O G I A 

1. Archeologia źródłem wiedzy o przeszłości 
2. Życie ludzi w epoce kamienia 
3. Sztuka pradziejowa 
4. Biskupin i jego mieszkańcy 
5. Kultura materialna i duchowa Słowian 
6. W państwie pierwszych Piastów 
7. Kultura rycerska średniowiecznej Europy 
8. Sztuka romańska w Polsce 
9. Gotycka architektura obronna w Polsce 
10. Kultura państw starożytnego Wschodu: Sumer, Babilonia, Asyria 
11. Egipt faraonów 
12. W starożytnej Grecji 
13. Kultura starożytnego Rzymu 
14. Na bursztynowym szlaku 
15. Wielkość i upadek Bizancjum 


E T N O G R A F I A 

ETNOGRAFIA POLSKI 
1. Kultura ludowa i jej zróżnicowanie regionalne 
2. Moja mała Ojczyzna - Łowickie 
3. Podhale i Tatry 
4. Zawód rolnika 
5. Budownictwo ludowe w Polsce 
6. Obrzędowość Bożego Narodzenia 
7. Obrzędy wielkanocne w Polsce 
8. Polski rok obrzędowy 
9. Ginące zawody 

ETNOGRAFIA POZAEUROPEJSKA 
1. Australia i jej pierwotni mieszkańcy 
2. Ludy Czarnej Afryki 
3. Indianie Ameryki Północnej 

Ponadto Dział Widowisk Lalkowych proponuje lekcje poświęcone teatrowi lalkowemu: 
1. Jak powstaje lalka teatralna 
2. Animacja znaczy ożywienie 
3. Formy teatru lalek w historii i na świecie 
4. Jak powstaje spektakl lalkowy 

Istnieje możliwość realizowania zajęć warsztatowych i tematów nie ujętych w spisie lekcji po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Działu Naukowo-Oświatowego. 
Prosimy uprzejmie o zgłaszanie lekcji w Dziale Naukowo-Oświatowym Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, tel. 0 42 632 84 40 (do 42) wew. 29 w godz. 9-15.

Tematy odczytów proponowanych przez Dział Naukowo-Oświatowy

1. Historia ubioru od czasów najdawniejszych po średniowiecze 
2. Medycy i medycyna w starożytności 
3. Siedem cudów świata starożytnego 
4. Obrzędy rodzinne w starożytnej Grecji: chrzciny, wesele, pogrzeb 
5. Sport w starożytnej Grecji i w Rzymie 
6. Zaginiony świat Etrusków 
7. Życie codzienne w Pompejach okresu wczesnego cesarstwa 
8. Rzym - wieczne miasto. O najciekawszych zabytkach Rzymu 
9. Całun Turyński - relikwia czy falsyfikat? 
10. Obrzędy pogrzebowe w czasach przedchrześcijańskich 
11. Barwy Słowacji. O historii i zabytkach Słowacji 
12. Polskie świętowanie 
13. Stała we wsi chata. O polskiej architekturze ludowej 
14. Tradycyjne pasterstwo tatrzańskie 
15. Żydowskie obrzędy świąteczne 
16. Ongiś pod Giewontem. Z dziejów Zakopanego 
17. Jak dawniej po Tatrach chadzano. Z dziejów turystyki tatrzańskiej 
18. Ginące zawody 
19. Pałac w Nieborowie i park romantyczny w Arkadii 
20. Dziedzictwo antyczne w architekturze polskiej okresu oświecenia

Ilość wyświetleń: 1438