Archiwum Archeologiczne

Strona główna » Działy » Zespół Działów Archeologicznych » Archiwum Archeologiczne

DZIAŁ ARCHEOLOGICZNEJ DOKUMENTACJI NAUKOWEJ
Opiekę nad działem sprawuje, mgr Monika Frączak - adiunkt muzealny 
(tel. 632 84 40 wew. 39), e-mail monika.fraczak@maie.lodz.pl

Dział zajmuje się gromadzeniem i przechowywaniem materiałów związanych z działalnością merytoryczną Zespołu Archeologicznego. Materiały te obejmują zbiory planów, fotografii i przeźroczy. Ilustrują one badania wykopaliskowe, najcenniejsze zabytki archeologiczne, wystawy oraz inne wydarzenia kulturalno - oświatowe i naukowe. Spośród zgromadzonej dokumentacji, szczególne znaczenie archiwalne mają fotografie z lat 1928 - 1942. Ponad 900 zdjęć odzwierciedla wyniki najstarszych badań wykopaliskowych na terenie Polski Środkowej i Kujaw.

Odrębny zbiór stanowią mapy topograficzne w różnych skalach, obejmujące obszar niemal całego kraju. Część z nich została wydana w latach 1914 - 1938 i posiada obecnie wartość historyczną.

Cała dokumentacja jest skatalogowana i na koniec 2016 roku zawiera 50 694 pozycji i nr inwentarzowych: 2080 teczek (z dokumentacją terenową), 40 228- fotografii, 5 045- przeźroczy, 3 184- map, 97- filmów.

Ilość wyświetleń: 942