Niedziela

Strona główna » Działy » Wirtualne Muzeum » Wielkanoc » Wielki Tydzień » Niedziela

Wielka Niedziela

dla świata chrześcijańskiego najważniejszy dzień w roku liturgicznym. Na pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego wierni uczestniczą w „rezurekcji” (łacińskie słowo resurrectio oznacza zmartwychwstanie).
Poranną mszę rezurekcyjną poprzedza procesja z Najświętszym Sakramentem. W procesji niesiona jest figura Zmartwychwstałego z chorągiewką.

Stanisław Stanek, Chrystus Zmartwychwstały, Paszyn

Kapłani mszę świętą celebrują w białych szatach.
W czasie procesji chłopcy strzelają, ten hałas ma symbolizować pęknięte skały, budzenie się przyrody do życia.
Po skończonej uroczystości w świątyni, wychodzący z niej składają sobie życzenia „Chrystus zmartwychwstał- Prawdziwie zmartwychwstał.
⦁ Następnie udawano się do domów w formie wyścigów, czy to pieszych, czy w zaprzęgach konnych
⦁ Kto pierwszy przybył do domu ten pierwszy sprzątnie zboża z pola
⦁ Zasiadano do śniadania wielkanocnego- święconego

Adam Głuszek, Święcone

Bogate opisy śniadania świątecznego przekazane zostały nam na kartach literatury, np. Wielkanoc w Chłopach Reymonta.
Odmawiano modlitwę przed jedzeniem, forma błogosławieństwa, dzielono jajko. Głowa rodziny wypowiadał orację: „Czegośmy żądali tegośmy doczekali Alleluja, Alleluja”.
Rozpoczynał życzenia ze starszymi, na końcu z dziećmi życząc, żeby rosły zdrowo na pożytek Bogu i Ojczyźnie.
Wielka Niedziela to dzień rodziny. Nie składa się wizyt, nie ma odwiedzin. 
Po spożyciu śniadania, gospodyni, gospodarz udają się do wykonywania obrzędów:
⦁ Spalają skorupki jajek ze święconego
⦁ Rozsypują je po polach
⦁ Wrzucają do zboża, które będą wysiewać
⦁ Obsypują korony drzew w sadzie
⦁ Wsypują do jaj, które wysiaduje kokosz
⦁ Toczą wokół domu jajkiem
⦁ Budując dom zakopują skorupki jajka w cztery rogi fundamentów, a wszystko na pomyślność i szczęście domostwu i rodzinie
⦁ W tym dniu nie należało leżeć bo len, zboże będzie leżało, a gospodarz będzie leniwy
⦁ Młodzieńcy urządzają zabawę w „wybitki”

Symbolami Wielkiej Nocy są:

⦁ Figura Chrystusa Zmartwychwstałego
⦁ Alleluja
⦁ Paschał
⦁ Krzyż z czerwoną stułą 
⦁ Baranek

Symbolika samej Niedzieli: to dzień Pański, pierwszy dzień tygodnia. Na mocy edyktu cesarza Konstantyna z roku 321, który zakazywał wykonywania pracy stała się dniem świątecznym.
Podstawową treścią każdej niedzieli jest święcenie pamiątki śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

„W Wielką Niedzielę pogoda- dnia w polu uroda”.

tekst: Aldona Plucińska

zdjęcia: W. Pohorecki, A. Jaszczak

   

Ilość wyświetleń: 195