Środa

Strona główna » Działy » Wirtualne Muzeum » Wielkanoc » Wielki Tydzień » Środa

Wielka Środa

ma bezpośredni już kontakt z wydarzeniami Wielkiego Czwartku, Piątku. To w tym dniu Sanhedryn postanawia zgładzić Chrystusa. Judasz ofiaruje swoją pomoc za trzydzieści srebrników Wielkiej Radzie Żydowskiej. 

Stanisław Korpa, Pocałunek Judasza, Sieradzkie

To dzień, w którym w przeszłości w polskich kościołach księża odprawiali ciemną jutrznię. Po każdym odśpiewanym psalmie gaszono jedną świecę, a po mszy kapłani uderzali o pulpity ławek brewiarzami. W ten sposób ukazywano zmiany jakie będą zachodziły w związku z męką i śmiercią Syna Bożego. Dla zwielokrotnienia hałasu chłopcy wpadali do kościoła i uderzali kijami o ławki, a następnie udawali się na wieżę kościelną i zrzucali stamtąd wypełnioną słomą kukłę, która symbolizowała zło- Judasza. Zrzuconą kukłę włóczono po drodze, aż się nie rozpadła, na koniec topiono ja lub palono. Zło zostało pokonane. 
Wielka Środa była dniem, w którym gospodarze święcili pola wodą, poświęcona w poprzednim roku na pomyślność plonów.

tekst: Aldona Plucińska

zdjęcia: Adrian Jaszczak

      

                                                    

Ilość wyświetleń: 196