Dział Gospodarstwa i Przemysłu Wiejskiego

Strona główna » Działy » Zespół Działów Etnograficznych » Dział Gospodarstwa i Przemysłu Wiejskiego

Opiekę nad działem sprawuje kustosz dyplomowany dr Piotr Czepas

tel.: 42 632-84-40 wew. 28

e-mail: piotr.czepas@maie.lodz.pl

Zainteresowania Działu koncentrują się na zagadnieniach związanych z architekturą i infrastrukturą przemysłową. Obejmują również tradycyjne budownictwo chłopskie, rzemiosło, przemysł domowy, wytwórczość rękodzielniczą, zajęcia rolnicze oraz środki transportu i komunikacji. Zdecydowana większość zgromadzonych zbiorów pochodzi z obszaru Polski, za wyjątkiem kilkudziesięciu nabytych w okresie międzywojennym na terenach dzisiejszej Ukrainy i Litwy. Znaczną wartość zabytkową posiadają zespoły olejarni dźwigniowej i śrubowej, dwóch kuźni, warsztatu kołodziejskiego, stolarskiego, gwoździarskiego oraz szewskiego. Unikatowymi zabytkami są żarna mechaniczne zbudowane na wzór wiatraka kozłowego oraz kierat wraz z nakrywającą go szopą. Na uwagę zasługują również narzędzia rolnicze, takie jak: sochy, radła, pługi i brony, narzędzia tkackie wreszcie sprzęty gospodarstwa domowego. Nie można także pominąć znaczenia kolekcji dawnych pojazdów konnych ze szczególnie interesującym wozem smolarza. Zgromadzone w dziale zabytki pochodzą z drugiej połowy XIX i XX wieku. Osobny, tym niemniej interesujący zbiór, stanowią osiemnastowieczne kłódki z żydowskiej nekropolii w Lutomiersku.

Prezentację wybranych zabytków Działu Gospodarstwa i Przemysłu Wiejskiego, w tym zespołu kuźni, można zobaczyć w Muzeum na stałej wystawie etnograficznej Szare jak ziemia, barwne jak pamięć.

W ramach działalności Działu prowadzone są badania terenowe dotyczące wiejskiego budownictwa i infrastruktury przemysłowej. Wiąże się to z gromadzeniem materiałów do reaktywowanej serii pt. Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. Prace przebiegają za zgodą i przy współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz udziale Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego.


Zgromadzone zbiory na koniec 2018 roku liczyły 3 650 eksponatów.

 

Ilość wyświetleń: 890