Dział Kultur Miejskich

Strona główna » Działy » Zespół Działów Etnograficznych » Dział Kultur Miejskich

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z Działem jest kurator Zespołu Działów Etnograficznych kustosz dyplomowany

dr Piotr Czepas

tel.: 42 632-84-40 wew. 28

e-mail: piotr.czepas@maie.lodz.pl

 

Dział Kultur Miejskich powstał w drugim kwartale 1971 r., jednak już od 1968 r. Zespół Działów Etnograficznych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, jak zauważa założycielka działu Elżbieta Władykowa: "doceniając ważność problematyki kultury miejskiej [...] zaczął gromadzić eksponaty z zakresu urządzenia wnętrza mieszkalnego rodziny robotniczej". Wówczas ograniczono zakres prac badawczych i gromadzenie kolekcji do najbardziej reprezentatywnego w Łodzi środowiska robotniczego, jakim byli włókniarze. W pierwszym okresie istnienia Działu pozyskiwano eksponaty z zakresu kultury materialnej, a więc meble, sprzęty toaletowe, urządzenia oświetleniowe, wszelkiego rodzaju ozdoby, w tym makatki, haftowane poduszki, różnego rodzaju figurki, czy obrazy. Celem gromadzenia kolekcji była rekonstrukcja wnętrza mieszkalnego średniozamożnej rodziny robotniczej na przełomie XIX i XX w.

Problematyka badawcza Działu koncentrowała się jednak nie tylko na tworzeniu kolekcji z zakresu kultury robotniczej, ale także na dokumentowaniu kultury drobnomieszczańskiej. Stąd w zbiorach Działu pojawiają się również dzieła sztuki mające secesyjny charakter. Obecnie ambicją Działu jest także pozyskiwanie zabytków, które związane są z tradycyjnymi zawodami (np. kominiarze) i rzemiosłami (np. szewcy), oraz które reprezentują kulturę miejską z okresu PRL-u.

Celem Działu jest również prowadzenie szerokich prac badawczych opartych na wywiadach narracyjnych oraz rejestracji filmowej i fotograficznej. Problematyka badawcza w tej materii koncentruje się wokół antropologii miasta, jego percepcji przez mieszkańców, oraz różnych wymiarach tożsamości charakterystycznych dla Łodzi, dawniej oraz współcześnie. Dlatego pojawiają się tu kategorie miejsca i przestrzeni (m.in. problem nowych miejsc tworzących kulturę Łodzi), zbiorowej i indywidualnej tożsamości, społecznie interpretowanej tradycji. Stąd wynika potrzeba antropologicznej analizy literatury pięknej, poezji i prozy, traktującej o Łodzi.


Na koniec 2018 r. kolekcja Działu liczyła 2 162 zabytki.

 

Ilość wyświetleń: 921