Dział Strojów Ludowych i Tkanin

Strona główna » Działy » Zespół Działów Etnograficznych » Dział Strojów Ludowych i Tkanin

Opiekę nad działem sprawuje starszy kustosz mgr Alicja Woźniak

tel.: 42 632-84-40 wew. 47

e-mail: alicja.wozniak@maie.lodz.pl

Główne zainteresowania Działu koncentrują się wokół udokumentowania zróżnicowania regionalnego stroju, tkaniny dekoracyjnej i haftu, oraz uchwycenia zmian zachodzących w modzie ludowej od połowy XIX w. do chwili obecnej.

Znaczną większość zgromadzonych przez Dział obiektów stanowią różnorodne elementy stroju. Najpełniej reprezentowane są kolekcje zgromadzone w Polsce środkowej, obrazujące ewolucje strojów ludowych w regionach: łowickim, opoczyńskim, rawskim i sieradzkim. Okazale przedstawiają się również zbiory strojów pochodzące z terenów wschodniej i południowej Polski, wśród których szczególnie cenne są przykłady lnianych ubiorów z tkackimi zdobinami, tzw. pereborami z okolic Włodawy, a także kolekcje żywotków cieszyńskich i czepców z okolic Koniakowa i Istebnej. Oprócz elementów ubioru posiadamy kolekcje biżuterii np. korali bursztynowych, korali prawdziwych, ozdób srebrnych: guzów, zapinek czy medalików, również pochodzących z terenów Huculszczyzny. Spośród ludowych tkanin dekoracyjnych wyróżnić trzeba wielonicielnicowe tkaniny z rawskiego i opoczyńskiego, łowickie "nospy", lniane tkaniny z Podlasia, a także dywany dwuosnowowe ze wschodnich rejonów kraju.

Aktualnie w Dziale prowadzone są badania związane zarówno z tradycyjnym jak i współczesnym sposobem ubierania się. Kolekcje uzupełniane są zabytkami pozyskiwanymi z tych regionów, które są skromnie reprezentowane w zbiorach Działu. W 2002 r. został zakupiony strój wilamowicki z przełomu XIX i XX w. W 2007 r. zakończono również badania i tworzenie kolekcji stroju biskupiańskiego z Wielkopolski.

W latach 2008-2011 prowadzone były badania dotyczące stroju huculskiego, które zaowocowały uzupełnieniem przedwojennej huculskiej kolekcji. Do zbiorów pozyskano m.in. keptary, zapaski, krajki, stroje i akcesoria ślubne oraz elementy biżuterii. Zwieńczeniem badań była wystawa "Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna - tradycja i współczesność", która otrzymała nagrodę Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2012 w kategorii wystawy etnograficzne i archeologiczne.

W przypadku zupełnie białych plam na mapie występowania strojów ludowych, które wynikają z ich wczesnego zaniknięcia, Dział opracowuje i zamawia ich rekonstrukcje, czego przykładem może być strój Lasowiaczki z terenów Puszczy Sandomierskiej.

 

Do końca 2018 roku Dział zgromadził 7 894 zabytki.

 
 
   
Ilość wyświetleń: 2602