Dział Wierzeń, Obrzędów i Folkloru

Strona główna » Działy » Zespół Działów Etnograficznych » Dział Wierzeń, Obrzędów i Folkloru

Opiekę nad działem sprawuje kustosz dyplomowany dr Barbara Chlebowska

tel.: 42 632-84-40 wew. 46

e-mail: barbara.chlebowska@maie.lodz.pl


Zbiory Działu Wierzeń, Obrzędów i Folkloru dokumentują kulturę społeczną i duchową wsi oraz jej przemiany na przestrzeni XIX i XX w., aż po współczesność. W ich skład wchodzą akcesoria wykorzystywane podczas obrzędów dorocznych, rodzinnych oraz praktyk leczniczych, a także używane w tym środowisku instrumenty muzyczne i zabawki. Zbiory Działu nie ograniczają się do terenu Polski środkowej, lecz obejmują obiekty ze wszystkich regionów naszego kraju. Zabytki z XIX w. i z okresu międzywojennego pochodzą nie tylko z obszaru ziem etnicznie polskich, ale także z tzw. Kresów Wschodnich - Wołynia i Huculszczyzny.

Szczególnie cenne pod względem naukowym a także estetycznym są kolekcje dziewiętnastowiecznych pisanek z Lubelszczyzny, Polesia i Wołynia oraz huculskich z okresu międzywojennego. Znaczną część zbiorów Działu stanowią szopki - betlejemki oraz szopki kolędnicze. Najstarsze i najwartościowsze spośród nich to dziewiętnastowieczne szopki kolędnicze z powiatu limanowskiego i z kielecczyzny. W zbiorach Działu znajduje się także kilkanaście szopek krakowskich. Są wśród nich prace czołowych tamtejszych "szopkarzy" (np. Włodzimierza Malika, Jana Malika, Witolda J. Głucha) nagrodzone na Konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Krakowską. W dziale zgromadzono również liczne akcesoria kolędnicze - gwiazdy, turonie oraz maski i stroje wykorzystywane czasie widowisk kolędniczych. Przeważającą część kolekcji zabawek stanowią drewniane koniki, bąki czy fujarki, którymi bawiły się wiejskie dzieci, ale nie brakuje także zabawek inspirowanych kulturą wsi, takich jak lalki w strojach regionalnych z okresu międzywojennego. Zbiory Działu obejmują także pieczywo obrzędowe ? są to zarówno weselne kołacze czy korowaje, jak i pieczywo przygotowywane w określonych momentach roku obrzędowego np. wypiekane na Nowy Rok czy na Trzech Króli - nowe latka i szczodraki.

Bardzo istotną formą pracy Działu było w przeszłości i pozostaje nadal, prowadzenie, opracowywanie i publikowanie wyników badań nad obrzędowością doroczną i rodzinną oraz jej przemianami. Dorobek kolejnych pracowników Działu w tej dziedzinie stanowi istotny wkład w naukowe poznanie tradycyjnej kultury wiejskiej pięciu środkowopolskich subregionów etnograficznych - łowickiego, sieradzkiego, opoczyńskiego, rawskiego, łęczyckiego.

 

Zgromadzone zbiory na koniec 2018 roku liczyły 3 294 eksponatów.

 

Ilość wyświetleń: 1291