Zajęcia z archeologii

Strona główna » Edukacja » Meandry przeszłości » Zajęcia z archeologii


Zajęcia z archeologii

dla przedszkolaków

i klas I-III szkół podstawowych

1. O odkrywaniu przeszłości czyli zawód archeologa.

2. Podróże w czasie - jak kiedyś żyli ludzie?

3. Jak to ze lnem było? O dawnym ubiorze.

4. Początki państwa polskiego w dawnych legendach.

dla klas IV-VI szkół

podstawowych i gimnazjów

1. Archeologia źródłem wiedzy o przeszłości.

2. Życie ludzi w epoce kamienia.

3. Wielkie cywilizacje Mezopotamii.

4. Egipt darem Nilu.

5. W antycznej Grecji.

6. Potęga i upadek państwa rzymskiego.

7. Biskupin i jego mieszkańcy.

8. W Państwie pierwszych Piastów.

9. Na zamku średniowiecznym.

10. Dzieje wypraw krzyżowych.

dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych

1. Archeologia zawód czy pasja?

2. Egipt faraonów.

3. Grecja - narodziny demokracji.

4. Dzieje imperium rzymskiego.

5. Geneza państwa polskiego.

6. Kultura rycerska w średniowiecznej Europie.

7. Sztuka romańska i gotycka.

8. Kultura materialna i duchowa islamu.

9. Indianie Ameryki prekolumbijskiej.

 

Ilość wyświetleń: 1285