Zajęcia z archeologii

Strona główna » Edukacja » Meandry przeszłości » Zajęcia z archeologii

 

 

dla przedszkolaków i klas I-III szkół podstawowych

 

1.  O odkrywaniu przeszłości czyli zawód archeologa.

2.  Podróże w czasie - jak kiedyś żyli ludzie?

3.  Początki państwa polskiego w dawnych legendach.

 

dla klas IV-VIII szkół podstawowych

1. Archeologia źródłem wiedzy o przeszłości.

2. Życie ludzi w epoce kamienia.

3. Biskupin i jego mieszkańcy.

4. W państwie pierwszych Piastów.

5. Na zamku średniowiecznym.

6. W kręgu innych kultur: Egipt,

    Grecja,  Rzym.

 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych

1. Archeologia zawód czy pasja?

2. Geneza państwa polskiego.

3. Kultura rycerska w średniowiecznej Europie.

4. Kultury basenu Morza Śródziemnego kolebką

    europejskiej cywilizacji.

 

Ilość wyświetleń: 1946