Struktura organizacyjna

Strona główna » O muzeum » Struktura organizacyjna

 

Skład personalny i merytoryczny
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

P.O. Dyrektor - Joanna Łuczywek, tel. wew. 13 - joanna.luczywek@maie.lodz.pl

Główny Księgowy - Barbara Świdrak, tel. wew. 70 - barbara.swidrak@maie.lodz.pl

Główny Inwentaryzator - Wojciech Siciński, tel. wew. 31 - wojciech.sicinski@maie.lodz.pl

 

1. ZESPÓŁ DZIAŁÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Kurator Zespołu Działów:

- dr Kamil Serwatka, tel. wew. 26 - kamil.serwatka@maie.lodz.pl 

Dział Starszej i Środkowej Epoki Kamienia

- dr Kamil Serwatka, tel. wew. 26 - kamil.serwatka@maie.lodz.pl 

Dział Młodszej Epoki Kamienia:

- dr Piotr Papiernik, tel. wew. 60 - piotr.papiernik@maie.lodz.pl

- mgr Waldemar Stasiak, tel. wew. 56 - waldemar.stasiak@maie.lodz.pl

Dział Epoki Brązu i wczesnej Epoki Żelaza:

- mgr Ireneusz Marchelak, tel. wew. 45 - ireneusz.marchelak@maie.lodz.pl

- mgr Błażej Muzolf, tel. wew. 41 - blazej.muzolf@maie.lodz.pl

Dział Okresu Późnolateńskiego i Okresu Rzymskiego:

- dr Wojciech Siciński, tel. wew. 31 - wojciech.sicinski@maie.lodz.pl

Dział Średniowiecza i Nowożytności:

- mgr Iwona Nowak, tel. wew. 18 - iwona.nowak@maie.lodz.pl

Biblioteka Archeologiczna, redakcja Prac i Materiałów MAiE. Seria Archeologiczna:

- mgr Teresa Łapińska, tel. wew. 20 - teresa.lapinska@maie.lodz.pl

Archiwum Archeologiczne:

- mgr Monika Frączak, tel. wew. 39 - monika.fraczak@maie.lodz.pl

Pracownia rysownicza

- mgr Elżbieta Górska, tel. wew. 53 - elzbieta.gorska@maie.lodz.pl

- mgr Izabela Motylewska, tel. wew. 53 - izabela.motylewska@maie.lodz.pl

 

2. ZESPÓŁ DZIAŁÓW ETNOGRAFICZNYCH

Kurator Zespołu Działów:

- dr Piotr Czepas, tel. wew. 28 - piotr.czepas@maie.lodz.pl

Dział Stroju Ludowego i Tkaniny:

- mgr Alicja Woźniak, tel. wew. 47 - alicja.wozniak@maie.lodz.pl

Dział Plastyki Ludowej:

- mgr Aldona Plucińska, tel. wew. 49 - aldona.plucinska@maie.lodz.pl

Dział Wierzeń, Obrzędów i Folkloru:

- dr Barbara Chlebowska, tel. wew. 46 - barbara.chlebowska@maie.lodz.pl

Dział Kultur Ludowych Krajów Pozaeuropejskich:

- dr Joanna Borucka-Piech, tel. wew. 21 -  joanna.borucka.piech@maie.lodz.pl

Dział Gospodarstwa i Przemysłu Wiejskiego:

- dr Piotr Czepas, tel. wew. 28 - piotr.czepas@maie.lodz.pl

Dział Kultur Miejskich:

- dr Piotr Czepas, tel. wew. 28 - piotr.czepas@maie.lodz.pl

Biblioteka Etnograficzna:

- mgr Michał Świercz, tel. wew. 50 - michal.swiercz@maie.lodz.pl

Archiwum Etnograficzne:

- mgr Michał Świercz, tel. wew. 50 - michal.swiercz@maie.lodz.pl

 

3. DZIAŁ NUMIZMATYCZNY

Kierownik Działu:

- mgr Piotr Chabrzyk tel. wew. 30 - piotr.chabrzyk@maie.lodz.pl

Antyk:

- prof. dr hab. Mariusz Mielczarek tel. wew. 30 - mariusz.mielczarek@maie.lodz.pl

Średniowiecze:

- mgr Piotr Chabrzyk tel. wew. 30 - piotr.chabrzyk@maie.lodz.pl

 

4. DZIAŁ WIDOWISK LALKOWYCH

Kierownik: - mgr Honorata Sych tel. wew. 69 - honorata.sych@maie.lodz.pl

- mgr Karolina Skalska, tel. wew. 68 - karolina.skalska@maie.lodz.pl

- Małgorzata Korwiel, tel. wew. 68

 

5. DZIAŁ KONSERWACJI I BADAŃ NAD ZABYTKAMI

Kierownik: 

- mgr Paweł Trzeciak, tel. wew. 42 - pawel.trzeciak@maie.lodz.pl

Pracownia Konserwacji Ceramiki:

- Beata Łuczak-Kłys, tel. wew. 54

- Anna Kołdrzak, tel. wew. 54

Pracownia Konserwacji Metali i Materiałów Organicznych:

- Marek Stawski, tel. wew. 42

Pracownia Konserwacji Sztuki Ludowej:

- mgr Kinga Stanecka, (p.o. Głównego Konserwatora), tel. wew. 52 - kinga.stanecka@maie.lodz.pl 

- Marek Stawski, tel. wew. 42

Pracownia Radiochemiczna:

- Ireneusz Borowiec, tel. wew. 27 - ireneusz.borowiec@maie.lodz.pl

- mgr Paweł Trzeciak, tel. wew. 27 - pawel.trzeciak@maie.lodz.pl

 

6. DZIAŁ NAUKOWO-OŚWIATOWY:

Kierownik: mgr Ewa Kurylak, tel. wew. 29 - ewa.kurylak@maie.lodz.pl

- mgr Krzysztof Pisera, tel. wew. 29 - krzysztof.pisera@maie.lodz.pl

- mgr Tomasz Prokop, tel. wew. 23 - tomasz.prokop@maie.lodz.pl

 

Do pobrania:

- Schemat organizacyjny (format PDF)

Ilość wyświetleń: 10476