Wypożyczenia

Strona główna » O muzeum » Wypożyczenia


Zarządzeniem nr 6/2015 Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etograficznego w Łodzi z dnia 25.03.2015 roku

wprowadza się Regulamin Wypożyczania Muzealiów ze Zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 
wraz z załącznikami (formularz wiosku wypożyczenia muzealiów, formularz umowy użyczenia, formularz protokołu zdawczo-odbiorczego użyczenia).

 

Do pobrania:

Regulamin Wypożyczania Muzealiów ze Zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (format DOC)

formularz wniosku wypożyczenia muzealiów (format DOC)

formularz umowy użyczenia (format DOC)

formularz protokołu zdawczo-odbiorczego użyczenia (format DOC)

Ilość wyświetleń: 906