MikroGranty Łódzkie na Plus

Strona główna » Skansen » Aktualności » MikroGranty Łódzkie na Plus

300 000 zł to pula Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19, który ogłosił Zarząd Województwa Łódzkiego. Właśnie rozpoczyna się nabór ofert na realizację zadań publicznych, które pomogą przeciwdziałać epidemii koronawirusa.

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego do aktywnego włączenia się w akcję zwalczania koronawirusa. Można to zrobić dzięki dotacji w nowym programie Zarządu Województwa Łódzkiego. Został ogłoszony nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19. Nabór, na który przewidziano łączna kwotę 300 000 zł ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania środków. Można się ubiegać o mikrogranty w wysokości od 1 000 zł do 5 000 zł. Nie ma wymogów co do wkładu własnego – wystarczy pomysł i chęć do działania. Wszystkie informacje i niezbędne formularze można znaleźć na stronach:

www.ngo.lodzkie.pl 

www.bip.lodzkie.pl

Składane oferty mogą dotyczyć zadań realizowanych w następujących obszarach:

  • wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
  • kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • polityka społeczna,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • kultura fizyczna i sport,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • ochrona środowiska,
  • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
  • działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Kwota dotacji nie może być mniejsza niż 1 000 zł i nie większa niż 5 000 zł. Nabór ofert zostanie zakończony z chwilą rozdysponowania całej puli przeznaczonej na realizację zadań.

Wzór oferty można pobrać tu  https://bit.ly/2Y94udn

Wypełniony skan oferty można wysyłać na  ngo@lodzkie.pl 

Serdecznie zapraszamy

 

 

Ilość wyświetleń: 190