Projekt/ Pasja/ Realizacja. Hafty Marioli Eckert - wystawa

Strona główna

 

Projekt/ Pasja/ Realizacja
Hafty Marioli Eckert


W gruncie rzeczy nie trzeba być w czymś najlepszym, wystarczy, że się to kocha. 
Sue Monk Kidd Sekretne życie pszczół


Mariola Eckert – kulturoznawca, teatrolog, muzealnik, pracownik merytoryczny w Dziale Widowisk Lalkowych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Łączy pracę zawodową z pasją haftowania. Koledzy mówią o niej - uporządkowana jak jej hafty. W latach 80-tych razem rozpoczynałyśmy pracę w Muzeum. Mogę powiedzieć: energiczna, przyjacielska, sympatyczna, otwarta na ludzi, niezależna, realistka. Jest skromna, choć posiada wiele talentów. Oddana pracy, realizuje siebie poprzez twórcze działania, poszukując równowagi w tym co zawodowe, a tym co wynika z pasji. Kim na pewno nie jest: osobą za wszelką cenę dążącą do władzy, ulegającą modom, niewrażliwą na drugiego człowieka, kierującą się w życiu względami materialnymi. 
Pasja, to piękno jej umysłu, które przełożone na obrazy widoczne jest w prezentowanych na wystawie pracach. Mówi,
że haftowanie to wyciszenie, uspokojenie, skupienie, to rodzaj medytacji, podczas której koncentruje się, porządkuje myśli. Podczas haftowania trudno jej rozmawiać, ale lubi jak coś wokół się dzieje, gra telewizor, jest między ludźmi np. na plaży – daje jej to poczucie uczestnictwa w życiu, a nie wykluczenia. 
W pracy zawodowej to specjalistka w dziedzinie teatru lalkowego i filmu animowanego. Sprawny organizator wystaw, szczególnie tych skierowanych do najmłodszych odbiorców. Pomysłodawca oryginalnych scenariuszy zajęć edukacyjnych, popularyzujących teatr i film lalkowy. W ostatnich latach jej pasją stały się warsztaty i konkursy lalkarskie. Jest to twórcze połączenie merytorycznej wiedzy, zdolności edukacyjnych z wykorzystaniem talentu do prac manualnych. Wystawy, zajęcia, które prowadzi inspirują odbiorców do własnej twórczej działalności, rozwijają zdolności manualne, które są niezwykle cenne
w dzisiejszych czasach komputerowych.
Jest autorką i realizatorką ponad 40 wystaw w Polsce i za granicą. Powodzeniem cieszyły się zwłaszcza te organizowane
w mniejszych miastach, bez stałych teatrów. Zbiorom muzealnym towarzyszyły programy edukacyjne, poszerzające wiedzę
o lalkarstwie. Autorka publikacji dotyczących powstania łódzkich teatrów lakowych Pinokia 
i Arlekina, oraz biogramów scenografów teatrów lalkowych. Woli jednak pracę w kontakcie z ludźmi niż dzielenie się myślami
z anonimowymi czytelnikami. Odznaczona w 2017 roku Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Pasja to według niej aktywne łączenie intelektu z rękodziełem, które bardzo ceni. Haftowanie to hobbystyczne wypełnianie czasu, zarówno twórcze, jak i odtwórcze, stąd stawia sobie różne wyzwania i haftuje zarówno według własnego pomysłu jak
i wybiera rozrysowane już hafty, na przykład z czasopism. Zamiłowanie do wyszywania oraz podstawy technik odziedziczyła
z domu rodzinnego, w którym kobiety haftowały i robiły na drutach od pokoleń. 
Przykładem łączenia pracy zawodowej z pasją był jej udział w projekcie „Rekonstrukcja łęczyckich chust kamelowych”.
Na podstawie znajdującej się w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi zabytkowej chusty kamelowej, odtworzyła technikę i wykonała jej pierwowzór. Rozrysowała i opracowała skomplikowane, zapomniane już wzory koronek szydełkowych, które posłużyły następnie do prowadzenia warsztatów, na których uczestnicy odtwarzali chusty. Powstała publikacja, według której można wykonać rekonstruowaną chustę. 
Mariola Eckert brała udział w trzech edycjach projektu „ Nie tylko petanka… W kręgu haftów regionalnych”, oraz konkursie „ Nowe szycie makatki”, realizowanych wspólnie przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz Łódzki Dom Kultury, podczas których, otwarta na wiedzę, uczyła się technik i kompozycji ludowych wyszyć: opoczyńskich, łowickich i sieradzkich. Wykorzystując stare techniki hafciarskie stworzyła prace inspirowane regionem - zmodyfikowała tradycyjne formy i twórczo zaadoptowała je do elementów nadających się do współczesnych wnętrz. Prace te, oprócz niezwykle czytelnych inspiracji ludowym wzornictwem, odzwierciedlają talent, estetykę i jej twórczy indywidualny charakter. Makatka wyhaftowana przez nią otrzymała wyróżnienie. Wszystkie prace były pokazywane na licznych wystawach w ŁDK oraz w regionalnych muzeach na terenie województwa łódzkiego. Chociaż pracując 
w muzeum ma bezpośredni kontakt z zabytkami, to spotkania z regionem były dla niej niezwykle emocjonalne. Oprócz zdobywanej wiedzy, inspiracji do następnych prac, wywoływały refleksje i wspomnienia z dzieciństwa. Efekty etnoinspiracji pokazujemy Państwu podczas wystawy.
Haftuje głównie dla siebie i własnej przyjemności dokonując wyboru według aktualnych potrzeb. Jej prace można umieścić na osi czasu w którym haft powstawał, odzwierciedlając ówczesne zainteresowania sztuką, haftowanymi motywami oraz funkcją jaką miały pełnić. Wykonanie ich to indywidualny talent, zarówno techniczny, jak i twórczy. To dobór nici, kolorystyki, wzoru i zastosowanie do określonych haftowanych nowych rzeczy. Jej sztuka ma przede wszystkim charakter użytkowy, stąd pokazujemy na wystawie zarówno obrazy, obrusy, poduszki, zazdroski, firanki, okładki, torebki, chustki. Oprócz haftów mamy również wykonane przez nią koronki szydełkowe, czy odzież zrobioną na drutach i szydełkiem. To świadczy o szerokim zainteresowaniu rękodziełem. Sama mówi, że zawsze miała bardzo duży szacunek do pracy rąk ludzkich, a wybór pasji przyszedł wraz z chęcią uprawiania dziedziny, która łączy wiedzę, działalność plastyczną i projektowanie. Wykonanie daje bezpośredni efekt, upiększa dom nadając mu indywidualny charakter.
Haftuje dla siebie lub dla kogoś, kogo chce obdarować. Wybór wzoru zależy od niej, bo chce mieć przyjemność 
w haftowaniu, ale haftując dla kogoś, uwzględnia gust osoby, dla której to robi. Hobby to czas poświęcony na coś, a ona obdarowuje ludzi także swoim wolnym czasem. 
Wzory to często odzwierciedlenie jej zamiłowania do przyrody, inspirowane naturą o motywach roślinnych, kwiatowych czy zoomorficznych np. ptaszki, lub są przedstawieniem pejzażu. Bywają malarskie, realistyczne, fantazyjne, zgeometryzowane. Tak jak zainteresowania, techniki wykonania są bardzo różne. Najchętniej wyszywa haftami liczonymi krzyżykowymi, gobelinowymi, regionalnymi, ale lubi wyzwania i pokonuje trudności wykonując hafty płaskie rysowane, florenckie czy richelieu, które mniej lubi. Wybiera wzory mniej krzykliwe lubiąc skromność 
i stonowanie. Cały czas doskonali swoje umiejętności pozostając wierna celowi: przyjemności jaką daje uprawianie swojego hobby.
Dzisiaj staramy się żyć bez ograniczeń. Pasja często definiuje wybory, żyjąc nimi wypełniamy czas w określonym kierunku
a osiągnięcia pozwalają zaskoczyć nie tylko nas samych. To nasze wybory pokazują jacy jesteśmy. Zapraszamy Państwa na niezwykłą wystawę. Pasja haftowania pozwalała autorce często oderwać się od rzeczywistości, a jej wybory świadczą o talencie i niezwykłej osobowości.


Zapraszam, gratuluję i dziękuję za lata wzajemnej współpracy. 
Alicja Woźniak

 

Ilość wyświetleń: 193