Uroczyste położenie aktu erekcyjnego na grodzisku w Tumie

Strona główna » Skansen » Aktualności » Uroczyste położenie aktu erekcyjnego na grodzisku w Tumie

 

Skansen Łęczycka Zagroda Chłopska oraz

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

wraz ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy

serdecznie zapraszają na

uroczystość położenia aktu erekcyjnego

pod rekonstrukcję łęczyckiego grodu w ramach projektu

Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej

 

28 września

grodzisko w Tumie

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 

g.10.00           

   

msza św. w intencji pomyślnej realizacji projektu Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej (Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Marii Panny Królowej i św. Aleksego przy Archikolegiacie w Tumie)

g.11.30    

 

powitanie gości, przemowy okolicznościowe oraz odczytanie, podpisanie i położenie aktu erekcyjnego (grodzisko w Tumie)

 

g.12.00     występ grup rekonstrukcji historycznej, pokaz uzbrojenia i walk oraz rzemiosła wczesnośredniowiecznego (grodzisko w Tumie)

 

Dawny gród łęczycki, obecnie zaś długo postrzegane w miejscowej tradycji jako tak zwana „Szwedzka Góra” grodzisko tumskie, należy do czołowych miejsc związanych z początkami Polski. Jego dzieje od momentu powstania w końcu VIII wieku, aż do połowy wieku XIV, jednoznacznie wskazują, że pełnił najważniejsze funkcje administracyjne - zwłaszcza w dobie państwa Piastów, kiedy została wyznaczona mu rola elitarnego grodu książęcego i kasztelańskiego, a raz nawet, jak zanotował pierwszy polski kronikarz Anonim Gall, na początku XII wieku - stolicy Królestwa. Potwierdziły to również badania archeologiczne na grodzisku tumskim przeprowadzone przez łódzki oddział Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w okresie millenium (1948 – 1959), a szczególnie wznowione przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi w latach 2009 – 2011.

Na postawie wyników wykopalisk Muzeum przygotowało projekt rekonstrukcji łęczyckiego grodu z ostatniej fazy jego świetności, od połowy XIII do połowy XIV wieku, który znakomicie wpisuje się w panoramę średniowiecznej Łęczycy z pobliską archikolegiatą – perłą romańskiego szlaku.

 

ORGANIZATORZY: 

Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

PATRONAT HONOROWY: 

Marszałek Województwa Łódzkiego

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Gmina Góra św. Małgorzaty

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej i św. Aleksego w Tumie

 

wizualizacja: ARTA Sp. z o.o.

Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej - projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej. WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE

 

Ilość wyświetleń: 744