Wystawa fotograficzna "Łęczyckie wiatraki"

Strona główna » Skansen » Aktualności » Wystawa fotograficzna "Łęczyckie wiatraki"

 

Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

prof. dr hab. Ryszard Grygiel

zaprasza na otwarcie wystawy fotograficznej

 

Łęczyckie wiatraki

 

które odbędzie się podczas obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w skansenie "Łęczycka Zagroda Chłopska"

17 września 2016 r. o godzinie 11:00

 

 

     

 

      Prezentowana ekspozycja przedstawia zachowane w początkach XXI stulecia młyny wietrzne na terenie Łęczyckiego, które od stuleci stanowią nieodłączny element tutejszego krajobrazu. Wszystkie reprezentują najczęściej występujący na ziemiach polskich typ kozłowy zwany popularnie „koźlakiem”. Wśród zaprezentowanych młynów wietrznych zobaczyć możemy najstarszy z zachowanych na tym terenie wiatrak z Chorzepina, który wybudowano w 1644 roku.

      Upływ czasu spowodował, że pewną część młynów wietrznych na terenie Łęczyckiego niestety rozebrano i możemy obejrzeć je już tylko na starych fotografiach, jak choćby wiatrak z miejscowości Nowy Gaj. Po niektórych zachowały się tylko skromne pozostałości, jak kamienny fundament ułożony w kształcie krzyża równoramiennego, czy złożenie kamieni francuskich w Pieczewie. Niektóre łęczyckie wiatraki nadwątlone wskutek upływu lat zaczęły chylić się do upadku, czego przykłady stanowić mogą wiatraki z Kotkowa, Chorzepina, Chwalborzyc i Orszewic. W miejscowościach, w których nie przetrwały żadne materialne pozostałości odnotować możemy wspomnienia mieszkańców o stojących dawniej we wsi młynach wietrznych.

      Z nastaniem XXI stulecia sytuacja łęczyckich wiatraków, wydawać by się mogło skazanych na zagładę, zaczęła ulegać poprawie. Pod koniec 2010 roku wiatrak z Zawady zakupiony został do zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. W roku następnym dokonano jego translokacji na teren powstającego muzeum na wolnym powietrzu tj. Łęczyckiej Zagrody Chłopskiej w Kwiatkówku. Przeprowadzona renowacja przywróciła wiatrak do pełnej sprawności technicznej. W rezultacie możliwe jest jego uruchomienie oraz przeprowadzenie pokazowego przemiału ziarna.

      Do uratowania łęczyckich wiatraków walnie przyczyniło się również powstanie otwartej w 2012 roku Zagrody Młynarskiej w Uniejowie, do której trafiły młyny wietrzne z Chorzepina oraz ze Zbylczyc. Udało się również odremontować in situ wiatrak w Solcy Wielkiej.

      Wszystkie te działania zaowocowały zachowaniem dla przyszłych pokoleń czterech niezwykle wartościowych wiatraków „koźlaków” pochodzących z terenu Łęczyckiego.

Piotr Czepas

 

 

 

 

 

 

 

Ilość wyświetleń: 1058