GALERIA/ Konferencja prasowa

Strona główna » Unia Europejska » Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi » GALERIA/ Konferencja prasowa

W dniu 17 grudnia 2018 r. w gmachu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi odbyła się konferencja prasowa poświęcona inauguracji projektu pn. Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 

Nowe życie Muzeum

 

Projekt modernizacji budynków „B”, „D” i „E” obejmuje roboty budowlane (w tym również roboty instalacyjne), a także prace o charakterze renowacyjnym i konserwatorskim (funkcja budynków głównych muzeum pozostaje bez zmian). Przestrzenie, które wcześniej były zamknięte dla osób zwiedzających m.in. magazyny znajdujące się na dziedzińcu, zostaną przebudowane i zaadaptowane m.in. na magazyny studyjne i sale edukacyjne.

Oprócz prac dotyczących budynków „B”, „D” i „E” Muzeum, modernizacji poddany zostanie dziedziniec, na którym znajdzie się edukacyjny plac zabaw dla dzieci z dwoma zestawami edukacyjnymi – w formie tablicy i stolika.

Bardzo ważny w projekcie jest Dział Konserwacji i Badań nad Zabytkami, który dzięki tej inwestycji zyska nowe możliwości ochrony dóbr kultury w zmodernizowanej pracowni.

 

Hasło „modernizacja” w przypadku Muzeum nie dotyczy wyłącznie architektury. Odświeżeniu poddany zostanie program działalności kulturalno-edukacyjnej. Unikatowe w skali Polski połączenie sześciu dużych, dynamicznie rozwijających się działów merytorycznych: Archeologicznego, Etnograficznego, Numizmatycznego, Widowisk Lalkowych, Naukowo - Oświatowego oraz Konserwacji stwarza szansę na wykreowanie nowoczesnego programu edukacyjnego, w którym znajdą się atrakcyjne formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Projekt unijny zakończy się w czerwcu 2020 roku (prace budowlane w marcu 2020 roku) Powierzchnia Muzeum przeznaczona na cele kulturalne zwiększy się o 180%. W ramach projektu zostanie zakupione również wyposażenie magazynów studyjnych i Działu Konserwacji.

Projekt „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” realizowany jest ze środków Funduszy Europejskich dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowaniu podpisana w grudniu 2017r, aneks do umowy dot. zwiększenia wartości projektu do kwoty 30 564 734 zł podpisany w grudniu 2018r.

 

 

Podpisanie umowy z wykonawcą - Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot

 

 

foto: Władysław Pohorecki

Ilość wyświetleń: 537