POŁOŻENIE AKTU EREKCYJNEGO

Strona główna » Unia Europejska » Tum - Perła Romańskiego Szlaku Ziemi Łęczyckiej » POŁOŻENIE AKTU EREKCYJNEGO

 

Dawny gród łęczycki, obecnie zaś długo postrzegane w miejscowej tradycji jako tak zwana „Szwedzka Góra" grodzisko tumskie, należy do czołowych miejsc związanych z początkami Polski. Jego dzieje od momentu powstania w końcu VIII wieku, aż do połowy wieku XIV, jednoznacznie wskazują, że pełnił najważniejsze funkcje administracyjne - zwłaszcza w dobie państwa Piastów, kiedy została wyznaczona mu rola elitarnego grodu książęcego i kasztelańskiego, a raz nawet, jak zanotował pierwszy polski kronikarz Anonim Gall, na początku XII wieku - stolicy Królestwa. Potwierdziły to również badania archeologiczne na grodzisku tumskim przeprowadzone przez łódzki oddział Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w okresie millenium (1948 – 1959), a szczególnie wznowione przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi w latach 2009 – 2011.

 

W dniu 28 września 2019 r. miało miejsce uroczyste położenie aktu erekcyjnego pod rekonstrukcję łęczyckiego grodu w ramach projektu Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej.

Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej w intencji pomyślnej realizacji projektu w Archikolegiacie NMP Królowej i św. Aleksego w Tumie, po której koncert dawnej muzyki sakralnej wykonał gnieźnieński zespół Huskarl. Uczestnicy uroczystości w muzycznej asyście przemaszerowali na grodzisko w Tumie, na którym po oficjalnych przemowach przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi odbyło się uroczyste odczytanie, podpisanie oraz położenie aktu erekcyjnego.

Po oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście mieli okazję poznać tajniki dawnego rzemiosła, a także podziwiać pokaz walk i uzbrojenia wczesnośredniowiecznego.

 

Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej - projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

 

 

 

 

 

 

źródło: Telewizja Kutno http://telewizjakutno.com/

Ilość wyświetleń: 442