Wpis archiwalny.


Poniżej znajduje się treść strony z dnia 2017-09-06 14:37:45.
 Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Ofertowanie - Zamówienia publiczne poza ustawą

Strona główna » BIP » Ofertowanie - Zamówienia publiczne poza ustawą

Łódź, dnia  06.09.2017 r.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

plac Wolności 14

91-415 Łódź

www.maie.lodz.pl  

http://www.maie.lodz.pl/pl/bip/ofertowanie-zamowienia-publiczne-poza-ustawa/

 

osoby do kontaktu:

 

 1. Pani Barbara  Świdrak – Główny Księgowy, tel. 42 632 84 40 wew. 70
 2. Pani Krystyna Jelińska – Zastępca Głównego Księgowego, tel. 42 632 84 40 wew. 17 lub 12
 3. Pani Joanna Łuczywek – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji, tel. 42 632 84 40 wew. 35,

 

 

Szanowni Państwo,

 

W wykonaniu otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Uchwały Nr 1089/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie „Zasad wyboru firm audytorskich w celu badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Samorządu Województwa Łódzkiego”, zapraszam Państwa do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego                w Łodzi za rok 2017 i 2018.

Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami (załączniki umieszczone w załączonym pliku),                        prosimy złożyć w zamkniętej kopercie
                                            do dnia 18.09.2017 r. do godz. 15:00 w siedzibie Muzeum Archeologicznego
                                            i Etnograficznego w Łodzi, plac Wolności 14 (pok. 107 – sekretariat).

Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Oferty można przekazać za pośrednictwem poczty jednak muszą one wpłynąć do Zamawiającego do dnia 18.09.2017 r. do godz. 15:00.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu i nie podlegają zwrotowi.

Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się  z Uchwałą nr 1089/17 (w załączeniu) i złożenie oferty zgodnie z jej wytycznymi.           

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                              Ryszard Grygiel, Dyrektor Muzeum

Załączniki do pobrania:

Załącznik do Zaproszenia

Uchwała


ARCHIWALNE

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 
dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

  • Szanowni Państwo,

    

   W wykonaniu otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Uchwały Nr 670/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad wyboru podmiotów uprawnionych do obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w instytucji kultury Samorządu Województwa Łódzkiego”, zapraszam Państwa do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
   za 2016 rok.

   Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami, prosimy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.09.2016r do godz. 11:00 w siedzibie Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Plac Wolności 14 (pok. 107 – sekretariat)

   Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Oferty można przekazać za pośrednictwem poczty jednak muszą one wpłynąć do Zamawiającego do dnia 19.09.2016r do godz. 11:00 .

   Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu i nie podlegają zwrotowi.

   Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z Uchwałą nr 670/15 (w załączeniu) i złożenie oferty zgodnie z jej wytycznymi.   

    

                                                                                                             Z poważaniem

   Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

   Prof. dr hab. Ryszard Grygiel

                                                                   Załączniki do pobrania:

  •                                                                  Uchwała

 •                                                                            Załączniki do zaproszenia
Ilość wyświetleń: 5302
HISTORIA ZMIAN:
Utworzono dnia 2016-02-29 12:46:03 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 12:47:16 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 12:47:31 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 12:47:52 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 13:03:22 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 13:03:51 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2017-09-06 11:53:55 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 11:56:07 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 11:57:08 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 14:34:02 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 14:35:50 przez Joanna Łuczywek // Podgląd