Aktualności

Strona główna

"Pieniądz na ziemiach polskich" - oprowadzanie kuratorskie - fotorelacja

18 maja 2018 r., fotorelacja


#1 Nowe Szycie Makatki. Otwarty konkurs. Wystawa w Muzeum Okręgowym w Sieradzu - fotorelacja

wernisaż w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, fotorelacja


Polski Atlas Etnograficzny – historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze.

seminarium, 17 maja 2018 r., godz. 11.00


"Pieniądz na ziemiach polskich" - oprowadzanie kuratorskie po stałej wystawie numizmatycznej

18 maja 2018 r., godz. 12.00/13.00


Gliniane domy, zespoły stodół, olejarnie i kaflarnie... Wybrane zagadnienia z badań nad budownictwem chłopskim i przemysłowym na obszarze Polski Środkowej

seminarium, 10 maja 2018 r., godz. 11.00


Historia garncarstwa na ziemiach polskich. O konserwacji, renowacji i rekonstrukcji naczyń glinianych, II termin

odczyt 14 maja 2018 r., godz. 17.00


Wyniki drugiego sezonu badań domniemanego kurhanu kultury trzcinieckiej we Wrzącej Parceli - stan.I

seminarium, 26 kwietnia 2018 r., godz. 11.00


Historia garncarstwa na ziemiach polskich. O konserwacji, renowacji i rekonstrukcji naczyń glinianych

odczyt, 7 maja 2018 r., godz. 17.00


Znalezisko unikatowego relikwiarza wczesnośredniowiecznego z miejscowości Zagórzyce

seminarium, 19 kwietnia 2018 r., godz. 11.00


Druga Edycja Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

spotkanie informacyjne - 21 kwietnia 2018 r., godz. 10.00

zgłaszanie projektów 16 kwietnia - 16 maja 2018 r. 


Odwołane seminarium „Czego woda nie weźmie i ogień nie spali…” rzecz o dawnych rzemieślnikach. Wokół projektu „Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat polskich”

seminarium odwołane


Życzenia wielkanocne

31 marca - 10.00 - 14.00, 01 kwietnia - zamknięte, 02 kwietnia - 10.00 - 14.00


"Łotwa - Kurlandia i okolice" - odczyt

odczyt, 9 kwietnia 2018 r., godz. 17.00


Nowy sezon w Skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska

nowy sezon w Skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska, 03 kwietnia 2018


Rada Muzeum 2018

zebranie Rady Muzeum 2018


Ilość wyświetleń: 498855