Strona główna » Aktualności » Badanie proweniencji dzieł sztuki

Szkolenie warsztatowe z zakresu badań proweniencyjnych jest wprowadzeniem do tego zagadnienia na gruncie praktyki muzealnej. Szczególny nacisk kładziony jest na wskazanie konieczności interdyscyplinarnych analiz (historycznych, z zakresu historii sztuki, konserwatorskich, archiwalnych). 


Pierwsza, teoretyczna część zajęć poświęcona jest znaczeniu badań proweniencyjnych, wskazaniu najważniejszych narzędzi i źródeł do badań oraz klasyfikacji oznaczeń własnościowych, pojawiających się na zabytkach. Następnie omówione są zagadnienia konserwatorskie mające wpływ na analizy obiektów. 

Kolejny panel poświęcony jest zagadnieniom proweniencyjnym związanym ze sztuką sakralną oraz omówieniu specyfiki materiałów źródłowych dla sztuki o charakterze religijnym. 

Podczas szkolenia podkreślana jest konieczność konfrontacji dokumentów archiwalnych pisanych z materiałami ikonograficznymi. Uczestnicy zajęć poznają praktyczny aspekt badań proweniencyjnych na przykładach konkretnych zabytków muzealnych. W ramach zajęć praktycznych dokonują samodzielnej analizy tekstów źródłowych oraz rozpoznania znaków własnościowych na wybranych dziełach sztuki.

Na kursie jest 26 miejsc. 4 ostatnie osoby przyjmowane są na listę rezerwową. 
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 

Prowadzący:

 

  • Katarzyna Zielińska – starszy specjalista w Wydziale Strat Wojennych MKiDN
  • Karolina Zalewska – niezależny badacz
  • Anna Lewandowska – konserwator, Muzeum Narodowe w Warszawie.

https://szkolenia.nimoz.pl/course/info.php?id=41

Ilość wyświetleń: 1181