III Spotkanie z cyklu NDK w regionie– edycja łódzkie

Strona główna » Aktualności » III Spotkanie z cyklu NDK w regionie– edycja łódzkie

 

 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Łodzi,

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz Łódzki Dom Kultury

zapraszają na:

III Spotkanie z cyklu NDK w regionie– edycja łódzkie

Otwarcie cyklu Niematerialne łódzkie

5 grudnia 2022

sala 212 godzina 10.00 – 15.00

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa, Łódzki Dom Kultury oraz gospodarz wydarzenia Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zapraszają wszystkie wspólnoty oraz środowiska związane
z podtrzymywaniem, oraz przekazem niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu na III Spotkanie z cyklu NDK w regionie – edycja łódzkie oraz otwarcie cyklu Niematerialne łódzkie. W założeniach organizatorów wydarzenia ma stanowić lokalną platformę wsparcia przy opracowywaniu wniosków o wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także przestrzeń wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie ochrony, promocji i popularyzacji poszczególnych zjawisk.

Ratyfikowana w 2011 roku Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, nakłada na nasz kraj obowiązek jego inwentaryzacji. Zgodnie z treścią dokumentu Niematerialne dziedzictwo kulturowe oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody
 i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości(..)

W 2013 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na której obecnie znajdują się 62 elementy.
W tym żywym inwentarzu województwo łódzkie reprezentowane jest przez Procesję Bożego Ciała w Łowiczu oraz Procesję Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów
w Spycimierzu, tj. pierwszy element wpisany w 2021 roku na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO z woj. łódzkiego.

Zbudujmy wspólnie przestrzeń do prezentacji bogactwa niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.

 

 

Wstępny program spotkania:

10.00 – 10.20      - Otwarcie spotkania przez organizatorów

10.20 – 10.40 – Niematerialne dziedzictwo kulturowe– czyli żywe dziedzictwo na co dzień i od święta Katarzyna Sadowska-Mazur, Kierownik Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego

 

10.40 – 11.00 – Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego – czyli żywy inwentarz dziedzictwa

Agata Mucha, Koordynator ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego w woj. łódzkim, małopolskim i śląskim

 

11.00 – 12.00 - I Blok – W praktyce - Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego –

Od bacy po furmana: skala zjawisk na Krajowej liście NDK –

Agata Mucha, Koordynator ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego w woj. łódzkim, małopolskim i śląskim

 

Bziuki Koprzywnickie: droga na Krajową listę NDK-

Kinga Kędziora, Muzeum Zamkowe w Sandomierzu, Dominik Kacper Płaza, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

 

Spycimierskie Kwietne Dywany: co się zmieniło od wpisu –

Jędrzej Kałużny, Centrum Spycimierskie Boże Ciało

 

12.00 – 12. 40 – Przerwa kawowa

12.40 – 14.00 - II Blok – W procesie - Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego –

Tradycje kulturowe regionu opoczyńskiego - jak pracować w skali regionu –

Adam Grabowski, Dyrektor Muzeum w Opocznie

 

Tradycje rzeźbiarskie ośrodka w Kutnie – współpraca na linii z twórcą –

Sylwia Kacalak, Muzeum Regionalne w Kutnie

 

Boruta oraz jego oddziaływanie na sztukę regionu łęczyckiego. Definiując dziedzictwo, wyniki badań terenowych –

Anna Smolińska, Michał Świercz, Dominik Kacper Płaza, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

 

 W Grabowie Wielkanoc trwa trzy dni. Historia i dzień dzisiejszy Święta Palanta

Barbara Chlebowska,  Ozorków

 

14.00 – 15.00 – Warsztat i dyskusja – zapisz swoje dziedzictwo na mapie 

 

15.00 - Zakończenie spotkania

 

Zgłoszenia do udziału proszę przesyłać na adres: amucha@nid.pl

Termin przesyłania zgłoszeń: 1 grudnia2022 r.

 

 

O organizatorach:

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

Narodowy Instytut Dziedzictwa koordynuje zadania w ramach ochrony dziedzictwa niematerialnego na poziomie krajowym.Instytut pełni funkcję platformy wymiany doświadczeń i realizuje programy szkoleń dla różnych podmiotów dotyczące realizacji zapisów Konwencji UNESCO z 2003 roku, a także obsługuje Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Katarzyna Sadowska-Mazur – Kierownik Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego NID

Agata Mucha - Koordynator ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego w woj. łódzkim,

kontakt: amucha@nid.pl

 

 

Łódzki Dom Kultury jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego, która pełni istotną rolę w skali regionu -  współorganizuje wiele kulturalnych przedsięwzięć w gminach i powiatach oraz organizuje szkolenia dla przedstawicieli instytucji kulturalnych
i samorządowych z terenu woj. łódzkiego.

Osoba odpowiedzialna za współpracę: Andrzej Białkowski – Kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionów, Łódzki Dom Kultury

 

 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego, która posiada największe zbiory w regionie. Na stronie internetowej placówka prezentuje zbiory poszczególnych działów w zakresie archeologii, etnografii, numizmatyki i widowisk lalkowych.

Osoba odpowiedzialna za współpracę: Dominik Kacper Płaza - Dyrektor Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi

Piotr Czepas – Kurator Zespołu Działów Etnograficznych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

 

 

 

 

 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi jest gospodarzem całego wydarzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań w tym zakresie prosimy o kontakt: piotr.czepas@maie.lodz.pl

 

 

 

Ilość wyświetleń: 324