Strona główna » Aktualności » Konkurs historyczno-plastyczny "Rycerze i ich czasy"

XVI EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO            

 

Rycerze i ich czasy

 

REGULAMIN KONKURSU

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest uaktywnienie dzieci w kierunku plastycznej interpretacji wiedzy historycznej. Tym razem tematem przewodnim będzie rycerstwo, jeden ze stanów społecznych średniowiecza charakteryzujący się barwnym stylem życia, bogatym ceremoniałem i swoistą etykietą; hołdujący takim ponadczasowym wartościom  jak obrona słabszych i uciśnionych, odwaga a przede  wszystkim honor i sprawiedliwość.

                                        

   ORGANIZATORZY

 Szkoła  Podstawowa Nr 40 w Łodzi  oraz  Muzeum  Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.

 

  WARUNKI  UCZESTNICTWA

 1.  Uczniowie wybierają dowolny temat ilustrujący życie i obyczajowość rycerstwa europejkiego w średniowieczu i wykonują pracę plastyczną. Proponujemy następujące zagadnienia:

       -  ceremonia pasowania na rycerza,

      -  turniej rycerski lub hołd lenny,

       -  rycerz w pełnym ekwipunku,

       -  zamki jako siedziby rodów rycerskich,

       -  wielkie bitwy średniowiecza z udziałem rycerstwa,

       -  życie dworskie: zabawy, uczty, rycerze i ich damy,

       -  średniowieczne zakony rycerskie: joannici, templariusze, krzyżacy.      

2.  Do  konkursu  zapraszamy  uczniów klas IV- VI. Wykonawcą  może  być jeden uczeń lub zespół  dwuosobowy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac plastycznych do celów promocyjnych i dydaktycznych.

3.  Praca, bez względu na obrany temat, może być formą przestrzenną lub płaską:

      -   rzeźba, makieta,

      -   obraz wykonany w dowolnej technice,        

      -   fresk na gipsie, glinie  itp.,

      -   płaskorzeźba w glinie, masie solnej lub innej,

      -   mozaika  z dowolnych materiałów np. plasteliny, nasion.                 

4.  Komisja szkolna najlepsze, czytelnie podpisane prace wraz z listą uczestników konkursu przekazuje do Szkoły Podstawowej Nr 40, ul. Praussa 2 do dnia 31 marca 2017 r.

Zakończenie konkursu będzie miało miejsce 28 kwietnia 2017 r.  O jego wynikach powiadomimy Państwa telefonicznie. Przewidujemy nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu oraz dyplomy dla nauczycieli nagrodzonych uczniów.

Dodatkowych informacji udzielają:

Marcin Krach,  nauczyciel  historii  SP 40,   tel. 633 79 22,

Ewa Kurylak, st. kustosz Muzeum  Arch. i  Etn., tel. 632 84 40 wew. 29  

regulamin konkursu do pobrania (PDF)

 

 

 

Ilość wyświetleń: 3054