Live - Drzwi do Kultury "Wesele huculskie"/ "Nie tylko kwiat paproci"

Strona główna » Aktualności » Live - Drzwi do Kultury "Wesele huculskie"/ "Nie tylko kwiat paproci"

WESELE HUCULSKIE. TRADYCJA DZISIAJ


 

W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie czasowej "W dialogu. Ukraińskie tradycje przy polskim stole; В діалозі. Українські традиції за польським столом” zapraszamy na spotkanie z Alicją Woźniak zatytułowane  „ Huculskie wesele. Tradycja dzisiaj”.

To kontynuacja opowieści przybliżających nam kulturę Ukrainy. Huculszczyzna to teren znajdujący się w zachodniej części Ukrainy na obszarze Karpat Wschodnich. Huculi to grupa etniczna górali wyznania grekokatolickiego oraz prawosławnego obrządku chrześcijańskiego. Na Huculszczyźnie ślub to nadal jeden z ważniejszych obrzędów religijnych, gdzie tradycyjny strój wyznacza określone role. Wesele trwa trzy dni i bierze w nim udział rodzina  oraz duża ilość gości zaproszonych. Tak jak w każdej społeczności tradycja jest tutaj wypierana, ulegając nowym trendom, modzie, wypracowuje się nowe formy, aktualnie określające zwyczaj i rekwizyty z nim związane. Na spotkaniu dowiecie się jak wygląda ten obrzęd dzisiaj, jakie znaczenie ma strój i rekwizyty z nim związane. Które elementy przetrwały a które uległy zapomnieniu? Co sprawiło, że obrzęd dzisiaj dla osób z zewnątrz wygląda jak barwne przedstawienie folklorystyczne?

 

Zapraszamy! 

22 czerwca 2022, godz. 15.00

portal Drzwi do Kultury

Wydarzenie dostępne po premierze również w języku ukraińskim

 

 

 

NIE TYLKO KWIAT PAPROCI. NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W MAiE


 

 

 

Wystąpienie "Nie tylko kwiat paproci. Noc świętojańska w MAiE" ukaże tradycyjną obrzędowość związaną z letnim przesileniem słońca. To ogólnoeuropejskie święto jest wyjątkowo barwnie obchodzone na terenie historycznej słowiańszczyzny.

Co symbolizował kwiat paproci? Jakie zwyczaje matrymonialne panowały w tę najkrótszą w roku noc? Co było wówczas ważniejsze: wianek, czy ognisko? Odpowiedzi na te pytania usłyszycie w czasie transmisji online 22 czerwca o godzinie 16.30 na portalu Drzwi do Kultury.

 

Zapraszamy! 

 

Ilość wyświetleń: 200