Łódź sprzed Łodzi

Strona główna » Aktualności » Łódź sprzed Łodzi

ŁÓDŹ SPRZED ŁODZI


 

Zapraszamy do wspólnego świętowania 600 urodzin Łodzi podczas otwarcia wystawy "Łódź sprzed Łodzi". Będzie to miało miejsce w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi

 

28 lipca o godzinie 14:23 

 

Rocznica 600-lecia nadania praw miejskich Łodzi skłania nas do refleksji nad historią naszego miasta, ale również nad pradziejami tego terenu.


29 lipca 1423 r. król Władysław Jagiełło nadał przywilej lokacyjny dla Lodzi (dzisiejsza Łódź). Czy przed tą datą istniało tu osadnictwo?


Z jakiej epoki pochodzą najstarsze znaleziska przedmiotów, którymi posługiwał się człowiek? Kim jest "księżniczka retkińska"? Jakie stanowiska archeologiczne znajdują się na terenie Łodzi?
Odpowiedź na te pytania znajdziecie na czasowej wystawie edukacyjnej "Łódź sprzed Łodzi".

 

PLAKAT WYSTAWY 

Edukacyjna wystawa czasowa „Łódź sprzed Łodzi” prezentowana będzie w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi w okresie od 28 lipca do 30 grudnia. Wpisuje się ona w obchody 600-lecia nadania praw miejskich Łodzi. Celem wystawy jest zaprezentowanie zabytków archeologicznych, które zostały odkryte na terenie miasta.

            Wśród prezentowanych zabytków znajdą się przedmioty pochodzące ze stanowisk archeologicznych z terenu Łodzi m.in. z Rudy Pabianickiej, Retkini, Bałut czy Chocianowic. Prezentowany zakres chronologiczny obejmie czasy od epoki kamienia po średniowiecze. Na wystawie zaprezentowana zostanie również mapa oraz lista stanowisk archeologicznych z terenu Łodzi. Dzięki niej zwiedzający będą mogli uświadomić sobie, że dziedzictwo archeologiczne może być odkrywane w miejscach nam bliskich, a nawet najodleglejsza przeszłość, może kryć się tuż za rogiem. Jednocześnie będzie można dowiedzieć się też czym jest zabytek archeologiczny i jak postępować w przypadku jego odkrycia.

            Oprócz zabytków na wystawie zaprezentujemy materiały archiwalne dotyczące prac wykopaliskowych na terenie Łodzi. Ważnym zagadnieniem będzie tematyka strat wojennych w muzealnictwie. Interesującym pod tym względem zespołem zabytków jest grób tzw. „księżniczki z Retkinii”, który w 1935 r. został przypadkowo odkryty i przekazany do Muzeum Etnograficznego (dzisiejsze Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). W czasie wojny artefakty związane z retkińską księżniczką wykorzystywane były przez okupanta do celów propagandowych, a w 1944 r. wywieziono je w nieznane miejsce. Muzeum dysponuje jedynie pojedynczymi przedmiotami pochodzącymi z tego pochówku. Ze względu na brak zabytków przedstawimy rekonstrukcje wyposażenia grobowego „księżniczki retkińskiej” oraz materiały archiwalne z nią związane.

            Na wystawie podjęta zostanie również tematyka pracy archeologów i muzealników. Ważnym aspektem będzie dostępność i wykorzystane elementów sensorycznych i aktywizujących odbiorcę. Prezentowane materiały zostaną przetłumaczone na język angielski i ukraiński.

Ilość wyświetleń: 630