Lutomiersk-Koziówki - program sesji

Strona główna » Aktualności » Lutomiersk-Koziówki - program sesji

 

Program sesji 13-14 grudnia 2012


13.12.2012 (czwartek)

10.00-10.15 - inauguracja sesji
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Plac Wolności 14

Sesja I
10.15-10.45 - Materiały krzemienne (dr P. Papiernik, mgr D.K. Płaza MAiE - Łódź)
10.45-11.00 - Osadnictwo neolityczne (mgr B. Muzolf, MAiE - Łódź)
11.00-11.30 - Osadnictwo epoki brązu - kultura trzciniecka (mgr P. Muzolf - Łódź)
11.30-12.00 - Osadnictwo kultury łużyckiej (mgr B. Muzolf, MAiE - Łódź)
12.00-12.15 - przerwa na kawę

Sesja II
12.00-12.15 - Osadnictwo kultury pomorskiej (mgr B. Muzolf, MAiE - Łódź)
12.15-12.45 - Osadnictwo kultury przeworskiej (dr W. Siciński, MAiE - Łódź)
12.45-13.15 - Osadnictwo wczesnośredniowieczne (mgr M. Trojan, MAiE - Łódź)
13.15-13.30 - Konserwacja i chronologia miecza z tzw. moczydła (dr M. Grupa, mgr K. Rybka, Pracownia Konserwacji Zabytków Archeologicznych, Instytut Archeologii UMK - Toruń)
13.30-13.45 - Materiały nowożytne z obszaru stanowiska (mgr. Ł. Antosik, Instytut Archeologii i Etnologii PAN - Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami, Łódź, mgr P. Pałaczewska, mgr M. Troszczyńska - Antosik, Łódź)
13.45-14.00 - Dyskusja
14.00-15.00 - przerwa obiadowa

Sesja III
15.00-15.30 - Geomorfologia stanowiska i jego otoczenia (dr P. Kittel, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UŁ - Łódź)
15.30-16.00 - Analizy archeobotaniczne i archeozoologiczne (dr A. Mueller- Bieniek, dr R. Stachowicz-Rybka, dr A. Wacnik, mgr K. Cywa, Instytut Botaniki PAN - Kraków; dr M. Płóciennik, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ - Łódź; mgr T. Piskorska, dr K. Stefaniak, Zakład Paleozoologii, Instytut Zoologiczny, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego - Wrocław)
16.00-16.15 - Badania petrograficzne wyrobów kamiennych (dr M. Krystek, Muzeum Geologiczne UŁ - Łódź)
16.15-16.30 - Analizy fizykochemiczne przedmiotów ze stanowiska (mgr inż. H. Młodecka, MAiE - Łódź)
16.30-17.00 - dyskusja i zakończenie obrad (podsumowanie prof. dr hab. R. Grygiel)


14.12.2012 (piątek) - część terenowa - prowadzący mgr Błażej Muzolf

9.00-9.30 - wyjazd do Lutomierska, miejsce zbiórki Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
9.30-10.00 - przejazd do Lutomierska
10.00-13.00 - zwiedzanie klasztoru OO. Salezjanów (zamku) w Lutomiersku i wystawy archeologicznej, przejście na stanowisko, oprowadzenie po terenie.
13.00 - zakończenie i powrót do Łodzi (autokar).

Ilość wyświetleń: 1107