Muzeum otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego

Strona główna » Aktualności » Muzeum otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego

DOFINANSOWANIE


 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi w ramach zadania pn. Modernizacja infrastruktury Muzeum szansą na stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodoweg i Sportu na zakup sprzętu komputerowego. 

W ramach zadania planowany jest zakup następującego sprzętu:


1. Stanowisko komputerowe typ A - 2 zestawy
2. Stanowisko komputerowe typ B - 5 zestawów
3. Stanowisko komputerowe z przeznaczeniem do celów edukacyjnych- 2 szt.
4. Stanowisko komputerowe do celów wystawienniczo-prezentacyjnych – 2 zestawy
5. Urządzenie wielofunkcyjne – 5 szt.
6. skaner A3 do celów digitalizacji – 1 szt.
7. sprzęt fotograficzny do wykonywania zdjęć lotniczych obiektów Muzeum – 1 szt.

 


 

Potrzeba wymiany komputerów wynika z ich technologicznego zużycia (10-letnie jednostki centralne i starsze). Jednocześnie posiadanie na komputerach Muzeum systemu operacyjnego, do którego wsparcie ze strony producenta zakończyło się w 2014 roku (Windows XP) uniemożliwia swobodne korzystanie z nowszych wersji oprogramowania oraz rodzi problemy związane z bezpieczeństwem danych. Ponadto zakupiony sprzęt podniesie jakość działań edukacyjnych oraz uatrakcyjni działania wystawiennicze Muzeum.

2020-10-18

Ilość wyświetleń: 500