Nasze dziedzictwo - Nasze muzea

Strona główna » Aktualności » Nasze dziedzictwo - Nasze muzea

 Konkurs dla muzeów z województwa łódzkiego!

Do 15 lipca trwa nabór uczestników projektu pn. ?Nasze dziedzictwo ? Nasze muzea?. Polsko-ukraińskie warsztaty muzeów regionów partnerskich województwa łódzkiego. Projekt realizowany jest przez Województwo Łódzkie w 2013 r. i współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

w konkursie pn. ?Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013?.

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury takie jak: muzea, skanseny, izby muzealne, które posiadają siedzibę na terenie gminy liczącej poniżej 80 tys. mieszkańców,
w województwie łódzkim. Warunkiem udziału w naborze jest wypełnienie i złożenie wniosku. Instytucje, których wnioski zostaną ocenione najwyżej wezmą udział we wrześniu 2013 r. w dwudniowych warsztatach, kierowanych do muzealników z województwa łódzkiego oraz muzealników z regionów partnerskich województwa łódzkiego na Ukrainie. Warsztaty będą służyć prezentacji muzeów regionów partnerskich, wymianie kontaktów pomiędzy tymi muzeami. Dotyczyć będą m.in.: źródeł finansowania projektów międzynarodowych, zawiązywania partnerstw oraz wymiany dobrych praktyk w organizacji wystaw i kwestii edukacji muzealnej.

Projekt odbywa się pod honorowym patronatem: Wojewody Łódzkiego Pani Jolanty Chełmińskiej, Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia, Gubernatora Obwodu Wołyńskiego Pana  Borysa Klimczuka oraz pod patronatem i przy wsparciu merytorycznym Narodowego Instytutu Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów.

Szczegółowych informacji o naborze uczestników projektu udziela Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji, tel. 42 291 98 25, e-mail: barbara.fronczkowska@lodzkie.pl.

Regulamin i wniosek konkursowy dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl w zakładce: Kultura oraz na: www.bip.lodzkie.pl w zakładce: Konkursy.

2013".
Ilość wyświetleń: 1143