Noc Muzeów 2020

Strona główna » Aktualności » Noc Muzeów 2020

NOC MUZEÓW 2020

Tegroczna edycja Nocy Muzeów jest wyjątkowa. Tym razem spotykamy się online. 16 maja serdecznie zapraszamy do obserwowania naszego profilu na Facebooku oraz strony internetowej w godzinach 12.00 - 00.00. Specjalnie dla Państwa otworzymy drzwi, które na co dzień pozostają zamknięte dla zwiedzających.

W programie:

- Historia pewnej studni

- Tajniki rekonstrukcji ceramiki oraz dokumentacji rysunkowej

- Otwarte magazyny

- Numizmatyczne skarby

- Spotkanie z teatrem lalkowym

 

ZAPRASZAMY!


 

12.00 HISTORIA PEWNEJ STUDNI

 

Najstarsza studnia odkryta na ziemiach polskich
 
Do odkrycia tej najstarszej na ziemiach studni do czerpania wody doszło w trakcie badań autostradowych na stanowisku Smólsk 2/10 koło Włocławka, rozpoznawanego wykopaliskowo w latach 2008-2009 prze ekipę Fundacji Badań Archeologicznych im. Prof. Konrada Jążdzewskiego z Łodzi, którą kierował autor tych słów.
Samo stanowisko, to obiekt wielokulturowy z powierzchnią objętą badaniami sięgającą blisko 9 hektarów. Wśród wyróżnionych na stanowisku kilkunastu poziomów chronologiczno-kulturowych, najważniejszym i najliczniejszym pod względem liczebności materiałów i obiektów jest horyzont osadnictwa tzw. kultury ceramiki wstęgowej rytej (d. KCWR). Nazwa tej archeologicznej kultury pochodzi od charakterystycznego zdobnictwa naczyń glinianych wykonywanych głównie techniką rycia na podsuszonych naczyniach. Materiały zabytkowe tej kultury odkryte na stanowisku w Smólsku w swej znacznej części zostały zaliczone do najstarszych, wydzielanych na ziemiach polskich jej faz rozwojowych, określanych mianem gniechowickiej (od stanowiska Gniechowice zlokalizowanego na Śląsku) i zofipolskiej (określenie pochodzi od stanowiska Zofipole w Małopolsce). Kultura ceramiki wstęgowej rytej jest pierwszą na ziemiach polskich archeologiczną jednostką kulturową, którą zaliczamy do tzw. wczesnego neolitu, która wyparła/zastąpiła (?) ludność zbieracko – łowiecką z mezolitu.
oprac. Błażej Muzolf 
 

 
14.00 PRACOWNIA RYSOWNICZA
 
Pracownia Rysownicza zajmuje się dokumentacją rysunkową zabytków archeologicznych ale współpracuje także z innymi działami muzeum, np. numizmatycznym czy etnograficznym. W zależności od rodzaju zabytku, dokumentacja wykonywana jest tradycyjnie - tuszem  na kalce (na przykład zabytki krzemienne), bądź w formie elektronicznej, na tablecie, z przeznaczeniem do kart katalogowych, katalogów czy opracowań naukowych. Zapraszamy na spotkanie z naszą rysowniczką - Elżbietą Górską. 
 
 

16.00 NUMIZMATYCZNE SKARBY MUZEUM
 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi posiada w swoich zbiorach jedną z największych w Polsce kolekcji numizmatycznych. Wśród nich znajduje się również wiele znalezisk gromadnych, czyli skarbów od czasów antyku aż po współczesność. O jednym z nich opowiada prof. Mariusz Mielczarek. Zapraszamy do wysłuchania opowieści o zbiorach Działu Numiamztycznego oraz skarbie z łódzkiego Ratusza, który można podziwiać na wystawie Pieniądz na ziemiach polskich.
 
 

18.00 MAGAZYN STROJÓW LUDOWYCH I TKANIN
 

Muzealne magazyny to jedno z miejsc, do których zwiedzający nie mają wstępu na co dzień. Dziś otwieramy drzwi do magazynu Działu Strojów Ludowych i Tkanin. O gromadzeniu i przechowywaniu zbiorów związanych ze strojem ludowym opowiada Alicja Woźniak, natomiast o prawdopodobnie zapomnianym już dzisiaj obuwiu - Anna Smolińska.
 
 

20.00 MAGAZYN MŁODSZEJ EPOKI KAMIENIA
 
W magazynie Działu Młodszej Epoki Kamienia znajdziemy około 50 tysięcy zabytków zgromadzonych podczas badań wykopaliskowych prowadzonych głównie w Polsce Środkowej i na Kujawach.  O tym co dokładnie kryją magazynowe półki opowiada Waldemar Stasiak.
 
 

22.00 PRACOWNIA KONSERWACJI CERAMIKI
 
Praca przy konserwacji zabytków wymaga wiele cierpliwości. Zobaczcie ile mają jej nasze Ceramiczki - Beata Łuczak Kłys i Anna Kołdrzak zdradzają tajniki rekonstrukcji naczyń glinianych. 

 

 
00:00 - SPOTKANIE Z TEATREM LALKOWYM
 
Dział Widowisk Lalkowych powstał w roku 1980. Jest jedynym miejscem w Polsce gdzie gromadzona jest scenografia teatrów lalkowych. Znajdują się tu przede wszystkim lalki filmowe i teatralne, ale także projekty scenograficzne, szkice, dekoracje teatralne czy dzieła plastyczne wykonane przez znanych scenografów. Zapraszamy na krótkie spotkanie z Karoliną Skalską.
 
 
 

DO ZOBACZENIA! 
 
Dziękujemy, że spędziliście z nami tę wyjątkową noc! Już w przyszłym roku spotkamy się z Wami w nowych muzealnych budynkach, które powstają na naszym dziedzińcu. Do zobaczenia! 
 
 
 
 
Ilość wyświetleń: 1901