Obrządek pogrzebowy w Polsce Środkowej na przełomie er

Strona główna » Aktualności » Obrządek pogrzebowy w Polsce Środkowej na przełomie er

 

OBRZĄDEK POGRZEBOWY W POLSCE ŚRODKOWEJ NA PRZEŁOMIE ER


Temat prezentacji obejmuje okres pomiędzy przełomem III/II wieku p.n.e., a V wiekiem n.e. W tym czasie na ziemiach środkowej i południowej Polski zamieszkiwała ludność kultury przeworskiej, której dominującym obrządkiem pogrzebowym było ciałopalenie. Celem jest pokazanie, na podstawie badań wykopaliskowych kilku cmentarzysk, przemian w obrzędowości pogrzebowej, a także lokalnych różnic w blisko 700 letnim rozwoju kultury przeworskiej. Drugim aspektem prezentacji jest przedstawienie cmentarzysk jako bardzo ważnych źródeł do poznania kultury materialnej społeczności kultury przeworskiej, jej przemian szczególnie w kontekście chronologicznym, umożliwiających w dość wąskich ramach czasowych datowanie poszczególnych zjawisk w sferze duchowej i materialnej.

 

Transmisja na żywo na portalu Facebook: @eduMAiE

Ilość wyświetleń: 82