Posiedzenie Rady Muzeum

Strona główna » Aktualności » Posiedzenie Rady Muzeum

POSIEDZENIE RADY MUZEUM


 

10 czerwca odbyła się czwarta w tej kadencji Rada Muzeum. Posiedzeniu przewodniczył  prof. dr hab. Andrzej Lech. Wydarzenie miało miejsce w zmodernizowanym budynku, który w przyszłości będzie spełniał funkcję magazynu studyjnego Działu Gospodarstwa i Przemysłu Wiejskiego.

Rada sprawuje nadzór nad realizacją przez Muzeum celów i obowiązków wynikających ze statutu oraz ustaw. Corocznie dokonuje oceny działalności instytucji, opiniuje plany działania i sprawozdania roczne zarówno merytoryczne jak i finansowe.

Serdecznie dziękujemy członkom Rady za obecność, głosy w dyskusji, uwagi, inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań oraz wieloletnie zaangażowanie w życie naszego Muzeum.

 

Ilość wyświetleń: 120