POZNAĆ ZABYTEK. Seminarium konserwatorskie

Strona główna » Aktualności » POZNAĆ ZABYTEK. Seminarium konserwatorskie

POZNAĆ ZABYTEK

SEMINARIUM KONSERWATORSKIE


 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi serdecznie zaprasza na seminarium konserwatorskie pt. POZNAĆ ZABYTEK zorganizowane w ramach projektu "Revitalizacja Pracowni Koncerwacji - etap III" 

 

8 GRUDNIA 2022

GODZ. 10.00

ŁÓDŹ, PLAC WOLNOŚCI 14

 

WYDARZENIE OBJĘTE HONOROWYM PATRONATEM

NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego 

 

PROGRAM WYDARZENIA

 

Miejsce seminarium:   Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
plac Wolności 14, 91-415 Łódź; tel. tel. (42) 632 84 40

GMACH GŁÓWNY. SALA SEMINARYJNA

10.00-10.10     Dr Dominik Płaza Dyrektor MAiE w Łodzi

Przywitanie prelegentów i zaproszonych gości.
Podsumowanie trzech etapów rewitalizacji pracowni konserwatorskich.

 

SESJA I


Standardy prowadzenia prac konserwatorskich i nowoczesne techniki analityczne wykorzystywane w konserwacji zabytków.


Prowadzący sesję dr Dominik Płaza – Dyrektor MAiE.


10.10 - 10.20   Mgr Katarzyna Spanialska, WUOZ w Łodzi

„Standardy prowadzenia badań konserwatorskich przy zabytkach ruchomych”.

10.20 - 10.40   Mgr inż. Wojciech Jaszczuk, Evident

„Mikroskopia optyczna i stereoskopowa w dokumentacji i analizach morfo- i planimetrycznych zabytków”.

10.40 - 10.50   Mgr inż. Mateusz Pernak, Evident

„Wstęp do fluorescencji rentgenowskiej”.

10.50 – 11.10   Dr Marcin Krystek, MAiE w Łodzi

„Wykorzystanie spektrometru pXRF Vanta firmy Olympus w pracach Pracowni Technologii  Zabytków MAiE w Łodzi”.

11.10 – 11.30   Mgr Aleksandra Łyko, Mgr Kamila Pruszkowska, Dr Wiktor Lorenc, Metrohm

„Zarys spektroskopii Ramana oraz przykłady spektrometrów”.

11.30 - 11.50   Dr inż. Paulina Filipczak, Katedra Fizyki Molekularnej, Politechnika Łódzka

„Wykorzystanie spektroskopii Ramana w badaniach pigmentów naczyń ceramicznych”.

11.50 - 12.10   Dr inż. Artur Ginter, Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki

„Termoluminescencja jako metoda datowania zabytków archeologicznych”.

12.10 - 12.30   Dr hab. Tomasz Łojewski, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
AGH w Krakowie

„Nowe metody badania światłotrwałości oraz obrazowania zabytków”.

12.30 - 12.40  Dyskusja

12.40 - 13.00  Przerwa kawowa (Biblioteka Archeologiczna)

SESJA II


Z warsztatu konserwatora. Konserwacja muzealna na wybranych przykładach

Prowadząca sesję mgr Ewa Oziemska-Żmuda – Kierownik Działu Konserwacji i Badań nad Zabytkami.

 

13.00 - 13.20   Mgr Ida Skowrońska-Mazurek, Muzeum Tatrzańskie im. Dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem

„Konserwacja kafli piecowych z Willi Koliba i Atma w Zakopanem”.

13.20 - 13.40   Mgr Irma Fuks-Rembisz, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

„Metody konserwacji ceramicznych zabytków archeologicznych pozyskanych na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie po 2006 r."

13.40 - 14.00   Mgr Magdalena Pasternak-Zabielska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

„Wyzwania technologiczne w konserwacji szkieł archeologicznych na przykładzie butelek aptecznych ze zbiorów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”.

14.00 - 14.10   Mgr Kinga Stanecka, MAiE w Łodzi

„Konserwacja ciosu mamuta ze zbiorów MAiE w Łodzi”.

14.10 - 14.20   Beata Łuczak-Kłys, MAiE w Łodzi

„Pracownia Konserwacji Ceramiki MAiE na przestrzeni lat”.

14.20 - 14.30   Dyskusja

14.30 - 14.40   Zakończenie części referatowej seminarium i przejście przez magazyny studyjne Zespołu Działów Etnograficznych do nowego budynku „B”.

 

NOWE BUDYNKI DZIAŁU KONSERWACJI I BADAŃ NAD ZABYTKAMI ORAZ DZIAŁU EDUKACJI MAiE

14.40 - 14.45   Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i nadanie Pracowni Konserwacji Ceramiki imienia

Stanisława Madajskiego (Dr Dominik Płaza – Dyrektor MAiE w Łodzi)

14.45 - 15.00   Otwarte pracownie konserwatorskie. Prezentacja wyposażenia zakupionego w ramach   programu „Wspieranie działań muzealnych” – „ Revitalizacja Pracowni Konserwacji etap I, II, III”.

15.00 - 15.30   Obiad  (mała sala edukacyjna + korytarz bud. „E”)

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Od godz. 15.30 dla osób zainteresowanych warsztaty z prezentacją urządzeń wykorzystywanych do specjalistycznych analiz materiałoznawczych, z możliwością analiz własnych próbek.

15.30 – 17.00. Równolegle w dwóch salach Działu Edukacji:
I p. – mikroskopia optyczna i spektroskopia XRF  (Evident);
II p. – spektroskopia Ramana (Metrohm), obrazowanie (AGH – prof. Łojewski). 

 

Ilość wyświetleń: 1558