Strona główna » Aktualności » Projekt: Utracone – odzyskane. Ciąg dalszy…

Wystawa „Utracone – odzyskane. Ciąg dalszy…”

ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

15 września – 27 maja 2018 roku

Otwarcie wystawy 15 września godzina 12:00

Wystawa czasowa pod tytułem „Utracone – odzyskane. Ciąg dalszy…” prezentowana w gmachu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (MAiE) od 15 września do 31 grudnia 2017 roku poświęcona jest restytucji przedwojennej kolekcji pozaeuropejskiej Miejskiego Muzeum Etnograficznego (dawnego MAiE), zagrabionej w 1942 r. przez niemieckiego okupanta. Na wystawie zaprezentowanych zostanie niemal 800 zabytków (to wszystkie zabytki przedwojenne, które na przestrzeni lat udało się ocalić, bądź odzyskać), za pośrednictwem których widz pozna historię zdobywania kolekcji, jej losy wojenne, a także powojenne starania o odzyskanie, czynione przez kolejnych dyrektorów placówki. Zwieńczeniem wystawy będzie ostatni sukces MAiE oraz Wydziału do spraw Strat Wojennych w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a więc restytucja 337 obiektów z Instytutu Etnologii Uniwersytetu w Getyndze im. Georga Augusta, która miała miejsce w maju 2016 r.

Niezwykle istotną częścią wystawy będą zaprezentowane na wystawie archiwalne dokumenty pochodzące m.in. z zasobów Archiwum Etnograficznego MAiE, za pomocą których odbiorca będzie mógł zapoznać się z procesem powstawania i rewindykowania łódzkiej kolekcji pozaeuropejskiej. Ponadto, zwiedzający będą mogli obejrzeć niepowtarzalną kolekcję zdjęć z Afryki autorstwa Jerzego Giżyckiego, które w formie szklanych negatywów zostały przekazane Muzeum przez autora w 1936 r.

Wystawa pełni podwójną rolę: nie tylko przybliża egzotyczne kraje, z których pochodzą zaprezentowane eksponaty, ale podkreśla też ważną rolę działań restytucyjnych i popularyzuje wiedzę na ten temat. Poprzez to wydarzenie chcemy dotrzeć nie tylko do osób, które zainteresowane są w żywy sposób wojenną historią łódzkich zabytków, ale także do szerszego grona odbiorców, którzy na co dzień, podczas wizyt w muzeach, nie mają świadomości, że problem zabytków zagrabionych jest nadal aktualny. Dlatego tak ważne jest podkreślenie każdego sukcesu rewindykacyjnego i pokazywanie, że temat wojennej grabieży nie zniknął wraz z zakończeniem II wojny światowej. Przykład odzyskania zbiorów przedwojennych z MAiE jest tym bardziej uderzający i istotny, iż dotyczy on nie pojedynczych eksponatów, ale całych grup obiektów, co wydaje się być sprawą bez precedensu. Ponadto pokazuje on, iż powszechny podczas II wojny światowej rabunek dotyczył nie tylko tych dzieł, które uznawano za arcydzieła sztuki wysokiej, ale także innych elementów kultury, które okupant uznał za wartościowe.

Wystawie towarzyszyć będzie bezpłatny katalog ukazujący rewindykowane zbiory z Getyngi, a także cykl bezpłatnych warsztatów edukacyjnych pod tytułem „Poza Europą w Europie”, podejmujących temat kultur pozaeuropejskich oraz różnych dziedzin sztuki z nimi związanych, inspirowanych wystawą.

Wystawa została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego, Wojewody Łódzkiego prof. dr hab. Zbigniewa Raua, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Opiekę medialną zapewnią TVP3 Łódź, Radio Łódź, serwis internetowy e-kalejdoskop.pl oraz serwis informacyjny Region Kultury.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

  Program wydarzenia

15.09.2017 godz. 12:00 – otwarcie wystawy

16.09.2017 r. godz. 12:00-14:00 – warsztaty z grania na bębnach afrykańskich djembe (prowadzenie: Centrum Rytmu City Bum Bum) – 20 osób (od 15. roku życia)

17.09.2017 r., godz. 10:00-13:00 – warsztaty z tworzenia masek etnicznych (prowadzenie: Fundacja Etnoinspiracje) – 20 osób (od 8. roku życia)

7.10.2017 r., godz. 11:30-12:45 – warsztaty z tańca afro (prowadzenie: Centrum Rytmu City Bum Bum) – 20 osób (od 15. roku życia)

21.10.2017 r., godz. 10:00-12:00 – warsztaty z tworzenia etnicznej biżuterii (prowadzenie: Grupa Rekonstrukcji Historycznej Leśny Witeź) – 20 osób (od 10. roku życia)

4.11.2017 r., godz. 10:00-13:00 – warsztaty z malowania na tkaninie (prowadzenie: Fundacja Etnoinspiracje) – 20 osób (od 8. roku życia)

18.11.2017 r., godz. 10:00-13:00 – warsztaty z tworzenia biżuterii z koralików (prowadzenie: Grupa Rekonstrukcji Historycznej Leśny Witeź) – 20 osób (od 12. roku życia)

2.12.2017 r., godz. 10:00-13:00 – warsztaty z plecionek z wikliny papierowej (prowadzenie: Fundacja Etnoinspiracje) – 20 osób (od 11. roku życia)

16.12.2017 r., godz. 10:00-13:00 – warsztaty z tkania krajek (prowadzenie: Grupa Rekonstrukcji Historycznej Leśny Witeź) – 10 osób (od 12. roku życia)

31.12.2017 – planowane zamknięcie wystawy

 

W związku z ogrnaiczoną ilością miejsc na warsztaty obowiązuja zapisy pod nr tel. 42-632-84-40 wew. 29 lub ewa.kurylak@maie.lodz.pl

 

  Realizatorzy

Organizator: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi reprezentowane przez Dyrektora prof. dr hab. Ryszarda Grygiela

Autor wystawy: dr Joanna Borucka-Piech (Dział Kultur Ludowych Krajów Pozaeuropejskich  MAiE)

Konserwacja zabytków oraz współpraca organizacyjna: Kinga Stanecka (p.o. Głównego Konserwatora MAiE)

Oprawa plastyczna i graficzna: dr Beata Wawrzecka

Miejsce: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, pl. Wolności 14

 

 

 

Ilość wyświetleń: 3805