Promocja książki "Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice, t. I"

Strona główna » Aktualności » Promocja książki "Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice, t. I"

 

PROMOCJA KSIĄŻKI "ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE

W REJONIE PARKU KULTUROWEGO WIETRZYCHOWICE, T. I"


 

W imieniu organizatorów oraz autorów serdecznie zapraszamy na sesję poświęconą publikacji pt. „Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice, tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego”. Książka prezentuje wyniki długoletnich badań wykonanych w ramach zadań dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowanych w latach 2013-2020. W pracy szczegółowo omówiono metody oraz efekty prospekcji lotniczej, geofizycznej, geochemicznej oraz badań powierzchniowych stanowisk z epoki kamienia znajdujących się na obszarze 160 km2 , w centrum którego znajduje się cmentarzysko megalityczne ludności kultury pucharów lejkowatych w Wietrzychowicach. Ponadto publikacja prezentuje wyniki analiz osadnictwa w odniesieniu do elementów środowiska geograficznego, w tym przede wszystkim budowy geologicznej, ukształtowania terenu oraz pokrywy glebowej badanego obszaru.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na stronie Wydawnictwa Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego (https://wydawnictwofba.pl) pod adresem https://wydawnictwofba.pl/lib/qfs961/Zrodla-archeologiczne--w-rejonie-Parku-Kulturowego-Wietrzychowice-tom-1-kljh3wa5.pdf

 

W programie sesji przewidziano omówienie publikacji (ok. 30 min) przygotowane przez autorów książki oraz szeroką dyskusję prezentowanych wyników badań wykonanych w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice.

Sesja odbędzie się 4 marca (czwartek) 2021 r. o godz. 12.00, w trybie on-line (na platformie ZOOM).

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać mailowo w terminie do 02.03.2021 r. na adres Piotr Papiernik piotr.papiernik@maie.lodz.pl

Link do uczestnictwa w sesji zostanie przesłany w dniu 04.03.2021 między godz. 9 a 10. Komitet organizacyjny: dr Dominik Kacper Płaza – dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi dr Piotr Papiernik – prezes Zarządu Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego dr hab. prof. UŁ Piotr Kittel – wiceprezes Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, Uniwersytet Łódzki Katedra Geologii i Geomorfologii

 

Ilość wyświetleń: 1141