Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap II w ramach programu Wspieranie działań muzealnych

Strona główna » Aktualności » Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap II w ramach programu Wspieranie działań muzealnych

REVITALIZACJA PRCOWNI KONSERWACJI

ETAP II


 

Zadanie „Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap II” ma na celu zakończenie rozpoczętego przed rokiem procesu odbudowy profesjonalnych stanowisk konserwatorskich wraz z wyposażeniem w nowe urządzenia zapewniające konieczną ochronę zabytkom, przechowywanym w Muzeum Archeologicznymi Etnograficznym w Łodzi. Z końcem października b.r. zakończyła się, trwająca dwa lata, budowa magazynów Muzeum oraz pomieszczeń Pracowni Konserwacji. W najbliższym czasie, zabytki przechowywane obecnie poza Muzeum, będą z powrotem przenoszone do magazynów a każdy spośród kilkunastu tysięcy zabytków wracający na półki musi otrzymać świadectwo zdrowia. W związku z tym, chcielibyśmy kupić urządzenia umożliwiające usprawnienie kontroli stanu zachowania zabytków i wybór metody konserwacji (aparat rentgenowski i ręczny spektrometr rentgenowski). Rezultatem realizacji zadania będzie sprawne i wydajne działanie Pracowni Konserwacji zgodne z najwyższymi standardami.

  • wartość dofinansowania: 154 601,34 PLN
  • całkowita wartość zadania: 244 806,74 PLN

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

 

Ilość wyświetleń: 333