Rozbudowa zbiorów muzealnych. Zakup wyposażenia pracowni garncarskiej z Tuszyna.

Strona główna » Aktualności » Rozbudowa zbiorów muzealnych. Zakup wyposażenia pracowni garncarskiej z Tuszyna.

 

 

ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI GARNCARSKIEJ Z TUSZYNA


 

Krzysztof Wojtasik jest właścicielem dawnej garncarni w Tuszynie (sięgającej swoimi początkami lat 20tych XX wieku), która należała do rodziny państwa Zawadów i państwa Kotlickich. Ignacy Zawada (pierwszy właściciel garncarni) to pradziadek Krzysztofa Wojtasika. Garncarnia została zakupiona przez MAiE. Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów "Rozbudowa zbiorów muzealnych". Prezentację garncarni zaplanowano w Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej. Podpisy złożyli dyrektor MAiE dr Dominik Kacper Płaza oraz Krzysztof Wojtasik.  

 

 

Nazwa programu - Rozbudowa zbiorów muzealnych

Nazwa zadania – zakup wyposażenia pracowni garncarskiej z Tuszyna

Wartość dofinansowania – 50 000 zł

Całkowity koszt zadania – 51 000 zł

Krótki opis zadania – zakup, translokacja i planowane odtworzenie pracowni garncarskiej w skansenie Łęczyckiej Zagrody Chłopskiej (część MAiE w Łodzi).

 

 

 

 

 

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych.

 

Ilość wyświetleń: 383