Strona główna » Aktualności » Seminaria 2016-2017

Seminaria odbywają się w gmachu MAiE w czwartki o godznie 11:00. Zapraszamy!

 

program do pobrania (pdf) 

08.12.2016      mgr Anna Kufel-Dzierzgowska, Sieradz, Celebes i Nowa Gwinea (czytelnia – sala 104)

15 12.2016      dr Piotr Papiernik, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, mgr Joanna Wicha, Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego), dr hab. Piotr Kittel, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, mgr Rafał Brzejszczak, Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, mgr Piotr Wroniecki, Warszawa, Sprawozdanie z realizacji zadania "Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice, cz. II" wykonanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet 5 "Ochrona zabytków archeologicznych" (czytelnia – sala 104)

19.01.2017      mgr Bogusław Maryniak, Łódź, Konrad Jażdżewski i łódzka szkoła archeologiczna na tle powstania Uniwersytetu Łódzkiego (czytelnia – sala 104)

26.01.2017      mgr Agata Maryniak, Uniwersytet Łódzki, Anglojęzycznie tłumaczenia polskiej literatury archeologicznej (czytelnia – sala 104)

02.02.2017      dr Piotr Papiernik, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, dr Dominik Kacper Płaza, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, dr Wojciech Siciński, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Podsumowanie ratowniczych badań na stan. 10 w Kruszynie, pow. Włocławek. Prezentacja publikacji  (czytelnia – sala 104)

16.02.2017      mgr Błażej Muzolf, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Mastki, stan. 2, pow. Łowicz, cmentarzysko z IV okresu epoki brązu (czytelnia – sala 104)

23.02.2017        mgr Ewa Dreczko, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kultura pucharów lejkowatych na Dolnym Śląsku (czytelnia – sala 104)

02.03.2017      mgr Przemysław Muzolf, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Nowe badania kurhanów kultury trzcinieckiej w Polsce Środkowej (czytelnia – sala 104)

09.03.2017      mgr Piotr Chabrzyk, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Wczesnośredniowieczny skarb z Górzycy (sala 212/213)

16.03.2017      dr Barbara Chlebowska, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, W Grabowie Wielkanoc trwa 3 dni. Historia i dzień dzisiejszy  Święta Palanta (sala 212/213)

23.03.2017      prof. dr hab. Mariusz Mielczarek, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Rodos i greckie centra północnego wybrzeża Morza Czarnego (sala 212/213)

30.03.2017      dr Lubomira Tyszler, Łódź, Struktura i rozwój osady kultury przeworskiej w Konopnicy w pow. wieluńskim (czytelnia – sala 104)

06.04.2017      mgr Alicja Woźniak, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,  Etnodizajn – nowe słowo czy nowa jakość ? (sala 212/213)

27.04.2017      dr Michał Grygiel, Kraków, Najdawniejsze dzieje germańskich Bastarnów w świetle źródeł archeologicznych i historycznych (czytelnia – sala 104)

11.05.2017      prof. dr hab. Krzysztof Cyrek, Instytut Archeologii  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mgr Bogusław Maryniak, Łódź, Maria Chmielewska a łódzkie środowisko archeologiczne (czytelnia – sala 104)

15.05.2017      mgr Leszek Ziąbka, Muzeum Ziemi Kaliskiej, dr Adam Kędzierski, Stacja Archeologiczna w Kaliszu Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, mgr Dariusz Wyczółkowski Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Wyniki badań stanowiska wielokulturowego we Wtórku, stan. nr 6, gm. Ostrów Wlkp. (czytelnia – sala 104)

18.05.2017      prof.  UŁ dr hab. Wiesław Lorkiewicz, Katedra Antropologii, Uniwersytet Łódzki, dr Dominik Strapagiel, Pracownia Biobank, Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki, mgr Paulina Borówka, Katedra Antropologii, Uniwersytet Łódzki, Daniel Fernandez, School of Archaeology and Earth Institute, Belfield, University College Dublin, prof. dr hab. Ryszard Grygiel, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, mgr inż. Błażej Marciniak, Pracownia Biobank, Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki,  prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Katedra Antropologii, Uniwersytet Łódzki, Ron Pinhasi, School of Archaeology and Earth Institute, Belfield, University College Dublin,  Sekwencjonowanie nowej generacji: nowe możliwości badań dawnych populacji ludzkich (czytelnia – sala 104)

25.05.2017      seminarium wyjazdowe do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

 

 

Ilość wyświetleń: 3201